Nieuws

Parkeerplaats Diemerpark nog geen uitgemaakte zaak

Twee partijen uit de stadsdeelraad Oost – VVD en Méérbelangen – hebben al laten weten parkeerplekken ín het Diemerpark geen goed idee te vinden. Zij zien meer in de grasstrook bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar, onder de Nesciobrug, zijn enkele havenbedrijven gevestigd, aan wie ook al jaren extra parkeergelegenheid is toegezegd. Twee vliegen in een klap, zeggen de partijen.

De door het DB voorstelde oplossing komt voort uit een onderzoek naar zes mogelijke opties voor parkeren bij de sportvelden van sportpark IJburg. Twee locaties in het park, twee bij het Amsterdam-Rijnkanaal, een in de parkeergarage onder winkelcentrum IJburg en een in de Oeverzeggestraat werden nader bekeken. Voor VVD en Méérbelangen is de nu gekozen oplossing niet de juiste.

Door een bestaande parkeerstrook van jachthaven De Vioolsleutel langs het Amsterdam-Rijnkanaal uit te breiden kunnen auto’s buiten het park worden gehouden en wordt toch aan de parkeerwens voldaan, vindt de VVD. Frans van Vliet: “Het alternatief is auto’s in het Diemerpark toelaten op de fietspaden terwijl dat helemaal niet nodig is en vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk. De strook langs het kanaal waar het om gaat bestaat nu alleen maar uit een grasstrook met veel vuil.”

Voor de voetgangers naar het sportpark zou er dan een loopbrug of trap kunnen komen vanaf de parkeerplaatsen naar de velden, zegt Martijn Molenaar van dezelfde partij. De aanrijroute langs de Diemerzeedijk moet dan wel veiliger gemaakt. Hiervoor is al geld gereserveerd, zegt hij. Met het parkeren langs het kanaal zou bovendien ook het parkeerprobleem van jachthaven De Vioolsleutel onder de Nesciobrug worden opgelost.

Ook Méérbelangen geeft de voorkeur aan parkeren buiten het Diemerpark. Bezoekers en bezoekende teams van het sportpark kunnen via de – ook voor vrachtverkeer toegankelijke – Diemerzeedijk – rijden en parkeren langs het kanaal. Deze aanrijroute wordt ook in het Arcadis rapport bepleit. Een bestaande parkeerstrook van jachthaven De Vioolsleutel aan het kanaal kan met instemming van de werf worden uitgebreid. Een echte win-winsituatie, zegt Jan Erik Burger (Méérbelangen).

“De brug vanuit de Oeverrzeggestraat (IJburg) naar het sportpark, de aanrijroute dus die door het DB wordt voorgesteld, is te smal voor auto’s uit twee richtingen én fietsers uit twee richtingen. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is dat risicovol en daarom hoogst onwenselijk. Zelfs auto’s kunnen elkaar daar maar moeilijk passeren. Het aanleggen van parkeerplaatsen in het Diemerpark maar die ontsluiten via de Diemerzeedijk is evenmin een gelukkige keuze. De auto’s van en naar de parkeerplaats kruisen dan de fietsers die in volle vaart van de Nesciobrug af komen. De parkeerplekken moeten daarom buiten het park komen.”

Het is nu afwachten wat de commissieleden van GroenLinks, SP, D66 en PvdA op 26 maart over de kwestie te zeggen hebben. Een meerderheid van alle leden moet voor stemmen, wil de door DB voorgestelde oplossing uitgewerkt worden.

Lees ook:
Oplossing parkeervraagstuk Diemerpark: bescheiden parkeerplaats direct na de brug (14-03-2013)

Bekijk hier de filmpjes die IJburg TV over de kwestie maakte: Felle strijd om parkeerplekken Diemerpark en Oplossing parkeervraagstuk Diemerpark.

2 Reacties

 1. Ook de commissieleden van de SP hebben iets over de ‘kwestie’ te zeggen.
  VVD en Méérbelangen hebben helemaal gelijk als ze zeggen dat vanwege de verkeersveiligheid autoverkeer in het park onwenselijk is.
  Bovendien zullen ook mensen uit IJburg in het park willen parkeren als daar parkeerplaatsen worden aangeboden. Al rap zullen er stemmen opgaan om die 62 parkeerplaatsen uit te breiden tot 117 of meer. Al met al zou het een behoorlijk kwaliteitsverlies van het park betekenen.

 2. Staat de vereniging Hou Diemerpark Groen op omvallen?

  Door Hou Diemerpark Groen (HDG) en Groenlinks Amsterdam Oost als politieke sponsor komen er misschien geen parkeerplekken in het Diemerpark maar hierdoor wel in de Overzeggestraat! Doordat:
  Na evaluatie van de door Arcadis uitgevoerde parkeerproef in opdracht van stadsdeel Oost duidelijk werd dat de parkeergarage onder het winkelcentrum geen optie is:
  De combi HDG / Groenlinks iedere parkeer optie in het Diemerpark tegenhoudt;
  Is er nu dan een patstelling ontstaan, waardoor in de besluitvorming voor het het Dagelijks Bestuur (DB) van stadsdeel Oost er geen andere mogelijkheid zou zijn om aan haar verplichtingen (gezonde balans tussen milieu, sport en bewoners) te voldoen dan een keuze te maken tussen hierdoor nieuw ontstane optie 7?

  Optie 7: het speeltuintje op de hoek Oeverzeggestraat / Zwanebloemlaan verdwijnt tbv de aanleg van 40 parkeerplekken. Verder komen er dan 56 parkeerplekken ipv de huidige honden uitlaatplek in de Oeverzeggestaat. Een totaal van 96 plaatsen dus, waarmee tevens een mooi compromis is bereikt gelet op de bestaande parkeernormen en ecologisch relevant te achten overige zaken.
  Voor deze optie 7 is een milieueffect rapportage niet nodig en verandering van het bestemmingsplan zeer eenvoudig. Deze optie 7 zal naar alle waarschijnlijkheid ook door Groenlinks, dat onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestuur, worden ondersteund. Maar Groenlinks denkt verder en wil graag een parkeergarage aanleggen in de Oeverzeggestraat; optie 8 dus. De vraag is of er door het DB financiering gevonden kan worden voor optie 8.

  Aangezien een aantal sympathisanten van de vereniging HDG in dan wel nabij de Oeverzeggestraat woont, dreigt een splitsing binnen de toch al – qua ledenaantal – schimmige vereniging HDG. Het bestuur van HDG wil nog steeds geen duidelijkheid verschaffen over het aantal leden, maar nu wordt steeds duidelijker dat door de onwrikbare en starre houding van het bestuur van HDG zij zich zelf op onnavolgbare wijze in haar eigen voet heeft geschoten. De situatie ter plaatse is ook niet verbeterd door de zeer selectieve informatievoorziening van dit zelfde bestuur. Bekijk hier (http://imgur.com/g7EMfZw,N4C09qm) de twee tekeningen maar van het stadsdeel die bij het HDG bestuur waarschijnlijk al maanden bekend zijn maar niet zijn gedeeld met de leden/sympathisanten uit/rond de Oeverzeggestraat.

  Bewoners van de Oeverzeggestraat hebben nu alsnog hun hoop gevestigd op optie 1a van het DB en zullen, naar verluid, HDG en haar bestuursleden massaal de rug toekeren en zich aan de zijde van de sportvereniging scharen. De vraag die daarnaast momenteel leeft bij de diverse politieke partijen is of men standpunten van HDG uberhaupt nog wel serieus moet nemen in de besluitvorming, aangezien dus niet alleen de sportverenigingen met duizenden actieve leden maar ook haar eigen ‘ achterban’ door deze kleine groep extreme autohaters worden benadeeld.

  Alles overziend en een zuivere besluitvorming bevorderend, is iedere optie die dit jaar gerealiseerd kan worden binnen het Diemerpark zelf het beste alternatief. Wordt vervolgd 26 maart 20:00 uur bij de stadsdeel vergadering

Comments are closed.