Bijeenkomst over startvisie Centrumeiland

De gemeente Amsterdam organiseert voor belangstellenden op 15 april een bijeenkomst over de Startvisie Centrumeiland. In de bijeenkomst wordt toelichting gegeven op de Startvisie en teruggekeken op het ARCAM traject van 2014. Het landmaken van Centrumeiland is nagenoeg klaar. De […]