Nieuws

Voorbereidingen Tweede Fase: proefeiland testcase voor natuurvriendelijke aanleg

Er komt een proefeiland, ter voorbereiding op de realisatie van de tweede fase van IJburg. Bij de aanleg van dit zogeheten proefeiland wordt een aantal nieuwe technieken getest. In december 2009 zijn de werkzaamheden van start gegaan. Het proefeiland ligt op de plek van de naar het Middeneiland leidende toegangsweg, waaronder straks alle kabels en leidingen richting de tweede fase komen te liggen.

Het nieuwe land wordt gemaakt door het laag voor laag opbrengen van zand; ook wel de pannenkoekmethode genoemd. Onder water gebeurt het aanbrengen van de zandlagen door een sproeier; boven water wordt het zand opgespoten. Bij het land maken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuur. Het aantal voedselplaatsen voor vogels bijvoorbeeld mag niet verminderen. En daarom ook, zijn er onder water banken aangelegd, waarop driehoeksmosselen groeien. Deze mosselbanken bestaan uit een dunne laag zand met stenen, die op de bodem dichtbij de eilanden zijn uitgespreid. De driehoeksmossel leeft op deze stenen. 


Tijdens het sproeien van het zand bezinkt het slib, oftewel de fijnste delen uit het zand, veel langzamer dan het zand zelf. Om te voorkomen dat dit slib zich verspreidt naar de omgeving, en zo het bodemleven en de mosselbanken beïnvloedt, worden rondom het sproeiponton slibschermen aangebracht. Deze slibschermen zijn zo zichtbare de oranje drijvers in het IJ. Tijdens de uitvoering worden de resultaten van de nieuwe methode nauwkeurig gemeten. Uiteraard worden ze als handvat gebruikt bij de uitvoering van de aanleg van de toekomstige tweede fase. De werkzaamheden – zichtbaar vanaf de Bert Haanstrakade bij de sluis en de haven – zullen ongeveer zes maanden in beslag nemen.