Nieuws

Het proefeiland, toegangsweg naar Middeneiland

Ter voorbereiding op de uitvoering van IJburg 2 werd in december 2009 begonnen met de aanleg van een proefeiland, waarbij een aantal nieuwe en natuurvriendelijke technieken van land maken werd getest.

Deze aanpak sloot aan bij het pakket van maatregelen dat Amsterdam al had genomen om natuur en milieu voor de komst van fase 2 te compenseren, zoals de aanleg van mosselbanken en de ontwikkeling van de Hoeckelingsdam. Ook de wijze waarop het nieuwe land zou worden gewonnen moest natuur en milieu zo min mogelijk verstoren.
Het zand, afkomstig uit het IJmeer zelf, werd onder water uitgesproeid, zodat het volgens de pannenkoekmethode laag voor laag kan bezinken. Om de omringende natuur te sparen werden er slibschermen geplaatst, die ervoor moesten zorgen dat het slib zich buiten het aangegeven gebied zou verspreiden, en daarmee het bodemleven zou beïnvloeden. Om dat te controleren werd voortdurend metingen gedaan, en de methode bleek naar tevredenheid te werken.
De werkzaamheden zijn sinds enkele weken klaar. In het verlengde van de Pampuslaan, aan de noordkant van Haveneiland-Oost, liggen nu de eerste vijf hectaren nieuw land te wachten op het groene licht voor fase 2. Hier loopt straks de toegangsweg naar het Middeneiland.  Aan de zuidkant  ligt op dit moment een zanddepot ten behoeve van de nog af te ronden projecten op IJburg 1.