Nieuws

College gaat akkoord met bestemmingsplan IJburg tweede fase

Het college van Amsterdam heeft het bestemmingsplan voor IJburg Tweede Fase vastgesteld. De tweede fase van IJburg bestaat uit vier eilanden: Middeneiland, Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland. Op deze eilanden komen 9200 woningen.

Planning
Het bestemmingplan wordt op 6 mei in de Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Waterbeheer en op 20 mei 2009 in de Gemeenteraad besproken. Volgens de huidige planning wordt dit jaar gestart met het landmaken van de eerste 45 hectare voor de toekomstige woonwijk IJburg. Als alles goed gaat start in 2013 de woningbouw. De eerste woningen worden in 2014 opgeleverd. Omdat de eilanden gefaseerd worden aangelegd en bebouwd, zal IJburg tweede fase voltooid zijn in 2020.


Geschiedenis
Op 4 september 1996 besloot de gemeenteraad van Amsterdam tot de aanleg van IJburg. Een woonwijk van ongeveer 18.000 woningen in het IJmeer. Besloten werd om IJburg in twee fases aan te leggen. Op de eilanden van de eerste fase staan inmiddels 6000 woningen en er wonen nu bijna 13.000 mensen.
De tweede fase moet nog worden aangelegd. Op 24 november 2004 heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan het destijds opgestelde bestemmingsplan voor de tweede fase.
Vanwege die uitspraak is nu extra goed gekeken naar de milieueffecten.
Het bestemmingsplan is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Gerenommeerde deskundigen en specialisten hebben hun bijdrage geleverd aan de onderzoeken die ter voorbereiding zijn gedaan. Dit heeft geresulteerd in een plan, dat in alle opzichten haalbaar is.


Natuur
De ontwikkeling van IJburg gaat hand in hand met forse investeringen in de natuur in de omgeving. Deze investeringen richten zich op het versterken van de ecologische waarden en biodiversiteit van het IJmeer als geheel. Om dit te bereiken worden naast grote natuurontwikkelingsprojecten zoals het Diemerpark, de Hoeckelingsdam en de Zuiderlijke IJmeerkust ook kleine projecten uitgevoerd zoals de aanleg van luwtegebieden, mosselbanken, zachte vooroevers en speciale natuurstrandjes en natuureilanden. Vooruitlopend op de tweede fase worden mosselbanken (van 130 hectare ) en het natuureiland op de voormalige strekdam aangelegd.