Nieuws

Van Poelgeest: “Fase 2 zal er komen”

“Laat er geen misverstand over bestaan” zegt wethouder Maarten van Poelgeest, “de komst van IJburg 2 staat niet ter discussie. Het college staat er vierkant achter. We willen verder met het land maken voor in ieder geval de eerste 45 hectare van het Middeneiland. Alleen met de financiering zijn we nog niet klaar.”

Hiermee ontzenuwt hij geruchten, als zou het nieuwe land dat inmiddels bij wijze van proef aan Haveneiland Oost is vastgeplakt, weggegooid geld zijn. “Eens op een dag zal daar met landmaken worden verdergegaan”, belooft Van Poelgeest.

Een jaar geleden, op het toppunt van de economische crisis, zette het gemeentebestuur alle Amsterdamse bouwprojecten ‘in de wacht’.  Alle nieuwbouwplannen werden nog eens onder de loep genomen. In de begroting 2011 bleef uiteindelijk een negental projecten overeind, waaronder IJburg 2. Op voorwaarde van financiering, dat wel. Van Poelgeest: “In betere tijden konden we risico’s nemen voor de lange termijn, omdat we zeker wisten dat we onze investeringen op den duur wel zouden terugverdienen. Die zekerheid hebben we nu niet, dus moeten we daar heel precies mee omgaan.”  
Dat ‘precies mee omgaan’ neemt wel heel veel tijd. Wanneer wordt de knoop nou eens doorgehakt?

Wat is het probleem?
Van Poelgeest: “Het landmaken voor die eerste 45 hectare kost 50 miljoen. Dan moeten we gaandeweg kades en wegen aanleggen, daar moet ook geld voor zijn. Ondertussen geven we grond uit in erfpacht aan de mensen en die willen bouwen, waarmee we inkomsten verwerven. Het gat tussen de uitgaven en de inkomsten noemen wij de cashflow. Die mag niet groter zijn dan 70 tot 80 miljoen euro. Dat is het bedrag dat we kunnen financieren. We moeten dus heel erg zeker zijn dat dat bedrag niet onverwacht groter wordt. Dat is waar de rekenaars nu nog mee bezig zijn. “

Zijn er genoeg mensen die hier willen bouwen?
“IJburg 2 is niet alleen aantrekkelijk omdat er duurzaam en klimaatneutraal zal worden gebouwd. Zeker de helft van het aantal woningen zal grondgebonden zelfbouw zijn. Huizen met een tuin, dat is waar je Amsterdammers mee binnen houdt, zo blijkt uit onderzoek. Ook voor particulier opdrachtgeverschap is de markt groeiende. Dus IJburg 2 voldoet aan een behoefte.”

Hoe lang kunt u nog wachten met het nemen van een besluit?
”We hebben in feite nog ruim de tijd, De concessie voor het landmaken loopt tot 2015. Maar zo lang zal het niet duren, hoor. Alleen, ik kan echt niet zeggen wanneer we eruit zullen zijn. Misschien het komend najaar. Misschien later of eerder. Nog even geduld, dus, maar wanhoop niet!”

Foto: De nieuwe landtong aan de noordkant van IJburg. Eens zal hier met land maken worden verdergegaan. Ondertussen is de baai ingenomen door talloze kitesurfers.

Door Carla M. Peddemors