Nieuwe natuurzone bij Bovendiep

In het IJmeer langs de Diemerzeedijk is begonnen met de aanleg van natuurzone Bovendiep. Langs de kuststrook tussen het Diemerpark en Zeeburgereiland, onderdeel van de verbindingszone Gooi met Waterland, worden rietmoerassen en een aantal eilandjes gemaakt. Het doel van de […]

Natuurwerkdag in het Diemerbos op 10 maart

Zaterdag 10 maart is er, onder de bezielende leiding van de boswachter, een natuurwerkdag in het Diemerbos. Dan is bijvoorbeeld hulp nodig bij het maken van broedhopen voor ringslangen. Het is stoer werk, dus doe stevige laarzen en oude kleren […]

Korte wortels in het Diemerpark

Als je door het Diemerpark fietst, is het bijna niet voor te stellen dat onder de grond een vuilstort verborgen ligt. De lage begroeiing verraadt deze voorgeschiedenis. Want boven op het geïsoleerde vuil ligt een leeflaag waarop alleen bomen met […]