Natuur

Nieuwe natuurzone bij Bovendiep

In het IJmeer langs de Diemerzeedijk is begonnen met de aanleg van natuurzone Bovendiep. Langs de kuststrook tussen het Diemerpark en Zeeburgereiland, onderdeel van de verbindingszone Gooi met Waterland, worden rietmoerassen en een aantal eilandjes gemaakt. Het doel van de natuurzone is onder meer het leefgebied van de beschermde ringslang, waterspitsmuis en meervleermuis te verbeteren.

 

De buitendijkse natuurzone bestaat aan de oostkant uit vier kleine rietmoerassen en aan de westzijde (ter hoogte van de camping en woonboten) uit zeven kleinere rieteilandjes. Plaatselijk zal het water met zand en grond ondieper worden gemaakt, waarna riet wordt aangeplant. Een zanddam, aan de buitenzijde bekleed met stortsteen, houdt de natuurzone op zijn plek.

 

Bovendiep is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, het aaneengesloten netwerk van natuurgebieden, en maakt deel uit van het Groene Uitwegprogramma. De werkzaamheden worden gedaan door provincie Noord-Holland, in samenwerking met stadsdeel Oost, de dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam en het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer. De werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus 2012 afgerond.

Lees ook: