Natuur

Paddenpoelen in het Diemerpark

In het Diemerpark zijn drie betonnen paddenpoelen geplaatst. De boemerangvormige bekkens zijn tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van het ooievaarsnest, ingegraven in het zand. Ze zijn bedoeld om goede voorwaarden te scheppen voor de voortplanting van de rugstreeppad die in het Diemerpark leeft. Rugstreeppadden, die 10 tot 17 jaar oud kunnen worden, zijn in Nederland beschermd door de Europese habitatrichtlijn.

Padden houden van open zandgrond met veel zonlicht. Nadat het Diemerpark na de sanering begroeid is geraakt, zijn de padden naar stukken braakliggend terrein op IJburg getrokken. Nadat de gemeente een verordening kreeg om de dieren te verplaatsen heeft stadsecoloog Martin Melchers vorig jaar eigenhandig emmers vol padden (in totaal 10.000) teruggebracht naar het Diemerpark.

De nieuwe poelen zijn gevuld met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal. De rugstreeppad is buiten de paartijd niet aan water gebonden, maar om eitjes af te zetten betreedt het vrouwtje korte tijd het water. De rugstreeppadden weten naar verwachting de poelen vanzelf te vinden.

Lees ook:
Martin Melchers: ‘Groene kikkers zijn toppioniers’ (23-03-2012)
Korte wortels in het Diemerpark (26-02-2012)