Natuur

Nieuwe plek voor ringslang en karekiet

Bij het Bovendiep, een zone langs de Diemerzeedijk die zich uitstrekt van Camping Zeeburg tot het Diemerpark, is begonnen met werkzaamheden om de natuur te versterken. Buitendijks komt een “luwtegebied” met veel riet waarin watervogels, spiering en de ringslang zich thuis zullen voelen.

Voor de oever worden de komende maanden laagjes zand in het water gestort. Het worden eilandjes voor de kust. Nu profiteren vooral steltlopertjes, meeuwen, meerkoeten en eenden daarvan. Gele borden waarschuwen: Levensgevaarlijk! Drijfzand. “Straks komen hier veel soorten dieren op af,” weet Ton Denters, adviseur openbare ruimte en groen van de Gemeente Amsterdam.

Grote zaagbek
Op de zandeilandjes worden plukjes riet geplant die moeten uitgroeien tot een mooie rietkraag. Het riet zorgt voor een luwe plek en voor helder water. Denters: “Daar kunnen de zeldzame kranswieren gaan groeien. Vissen als de spiering zetten daarin hun broed af. Watervogels als het nonnetje en de grote zaagbek komen weer af op die vissen. En het riet trekt bijzondere zangvogels, zoals de karekiet, de blauwborst en de Cetti’s zanger.”

Overgangszone
Het project is onderdeel van de ecologische verbindingszone van Waterland tot Muiden, een programma dat de natuur langs de IJmeerkust bevordert. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten. “We willen hiermee een natuurlijke overganszone maken naar het land,” verklaart Arthur Scheffer, projectleider (water)bodemsanering bij de Provincie Noord-Holland. “Nu is er een abrupte overgang van het meer naar de kust. Door riet en ondiepten aan te leggen verhogen we de natuurwaarde.” Aan de buitenkant van de eilandjes komt stortsteen, iets waar de natuurbeheerders onder andere de zeldzame rivierdonderpad mee hopen te trekken.

Ringslang
Ook de ringslang kan straks profiteren van het nieuwe stukje natuur. Denters: “Ringslangen kunnen goed zwemmen. Er zijn waarnemingen gedaan in Waterland en er zit een populatie bij de Diemer Vijfhoek. Met de ecologische verbindingszone willen we de uitwisseling op gang brengen, zorgen voor een verbinding tussen de populaties.” Ook zijn er broedhopen aangelegd waar de ringslang eieren in kan leggen. Het gaat om bulten hooiachtig materiaal. “Slangen leggen hun eieren op een plek waar het broeierig warm kan worden,” vertelt Denters. “Vroeger lagen er vaak bulten hooi op boerenerven, nu leggen we ze kunstmatig aan.” Voor padden en voor grotere zoogdieren als marterachtigen en muizen zijn onder de Diemerzeedijk faunapassages aangelegd.

In september zijn de zandeilanden naar verwachting gereed. Volgend voorjaar wordt het riet geplant. Daarna is het alleen nog afwachten wat voor leuks er op dit stukje afkomt.

Lees ook:
Wildplukken in het Flevopark (27-04-2012)
Poeltjes voor de rugstreeppad (23-04-2012)
Martin Melchers: ‘Groene kikkers zijn toppioniers’ (23-03-2012)
Korte wortels in het Diemerpark (26-02-2012)
Méér natuur langs de Zuidelijke IJmeerkust (26-01-2012)