Natuur

Stadsdeel verwelkomt bijen

In het Jaar van de Bij (2012) neemt stadsdeel Oost een aantal maatregelen die gunstig zijn voor bijen. Zo ondertekende het stadsdeel het Convenant Bijvriendelijk Handelen en werd op de Panamalaan een waar ‘bijenhotel’ geopend.

In 2010 stierf 27 procent van de bijenvolken aan de zogenoemde ‘verdwijnziekte’. De sterfte is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie aan oorzaken: de varroamijt maakt bijen ziek, ze worden vergiftigd door pesticiden en kunnen door de inkrimpende natuur onvoldoende voedsel (stuifmeel) vinden. De bijensterfte is niet alleen een Nederlands verschijnsel, over de hele wereld sterven massaal bijenvolken.
Bijen spelen een belangrijke rol in het bestuiven van landbouwgewassen. De honingbij en de hommel verzorgen samen zo’n 80 tot 90 procent van de bestuiving.

Bijvriendelijk
Door ondertekening van het Convenant Bijvriendelijk Handelen belooft het stadsdeel aan natuurvriendelijk groenbeheer te doen, geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en het ‘bij-vriendelijk’ handelen verder uit te dragen. “Wij zetten ons ervoor in om het leven van de bijen weer duurzaam te maken,” zegt Nevin Özütok, wethouder Groen en Dierenwelzijn van stadsdeel Oost. “Dat doen we door bijvoorbeeld te kijken of er meer verbindingen tussen de groenstroken kunnen worden aangelegd. Ook maaien we ecologisch: er wordt pas gemaaid als de bloemen zijn uitgebloeid en een deel blijft in de winter staan als beschutting. We vragen door het Convenant aandacht van de bewoners voor de bij. Zij kunnen helpen door bijvoorbeeld planten in de tuin te plaatsen die aantrekkelijk zijn voor bijen.” Stadsdeel Oost is de eerste (deel)gemeente in Noord-Holland die het Convenant heeft ondertekend.

Bijenhotel
Als dank voor het ondertekenen van het Convenant ontving het stadsdeel van Landschap Noord-Holland een bijenhotel, dat geplaatst is op het talud aan de Panamalaan. Zo’n kunstmatige nestgelegenheid voor wilde bijen bestaat bijvoorbeeld uit een aantal houtblokken met boorgaten van verschillende doorsnede. Het heeft alleen zin een bijenhotel te plaatsen in een omgeving waar genoeg planten te vinden zijn die nectar en stuifmeel leveren. Dat is op deze plek in Oost het geval. Ook de Transvaalbuurt krijgt er binnenkort een.

In Park Frankendael en het Diemerpark zijn bijenkasten van imkers geplaatst. Die in het Diemerpark stonden er al een aantal jaren, maar werden in het voorjaar verhuisd naar een zichtbaarder plek: onder aan de Nesciobrug. Op de Open Imkerijdag (15 juli 2012) geeft de imker hier tussen 13.00 en 15.00 uur een demonstratie over de werking van de bijenkasten.

Stadsimkeren
IVN Natuur- en Milieueducatie Diemen organiseerde in het teken van het Jaar van de Bij een lezing. In een zaaltje op Boerderij Langerlust vertelden imkers Dick Dijkman en André Abels over het leven van de bij en wat er allemaal komt kijken bij het imkeren. “Kan ik gewoon bijenkasten in mijn tuin in een woonwijk neerzetten?” wil iemand uit de zaal weten. “In principe is dat mogelijk,” volgens Dijkman, “maar dan moet er eerst geïnventariseerd worden of er genoeg groeit in de buurt. Ook is het natuurlijk wel zo netjes om de buren te polsen en het is belangrijk dat er geen snelwegen in de buurt liggen. Van het geluid van langsrazend verkeer worden bijen namelijk agressief.”

Stadsimkeren – kasten op daken, in tuinen en parken – wordt steeds populairder. Imkers in steden leveren zelfs meer honing dan imkers van het platteland. Op IJburg stelt Ymere daken ter beschikking aan imkers, en onlangs plaatste het bedrijf Cisco kasten op het kantoor in Zuidoost.

Open Imkerijdagen
De Amsterdamse Bijenvereniging (AVBB) bestaat dit jaar 99 jaar. Een aantal imkers in Amsterdam houdt in het weekeinde van 14 en 15 juli open huis. Zij vertellen dan over het leven van de (honing)bij, imkeren in en bij de stad, bijensterfte en voedselplanten voor bijen. Op sommige locaties wordt er honing geslingerd en verkocht.
Op zondag 15 juli bekijkt imker Rene Genet de bijenstand in twee kasten onder de Nesciobrug in het Diemerpark, tussen 13.00 en 15.00 uur. Je bent van harte welkom. Bijzonder: er is daar een koningin geboren. Elke week kijkt Genet of ze al ‘op bruidsvlucht’ is geweest. “Het lijkt wel een sprookje.”

Lees ook:
Presentatie over bijen op Landlust
Nieuwe plek voor ringslang en karekiet (28-04-2012)
Wildplukken in het Flevopark (27-04-2012)