Vleermuisbunker in het Diemerpark

Langs de Diemerzeedijk is op initiatief van stadsecoloog Els Corporaal een vleermuisbunker aangelegd. “Dit was al een paar jaar een grote wens van mij. Het was even zoeken, maar deze plek bij de paddenpoelen is veelbelovend. Of ze de grot […]

4 kilo wormen onder de grond

Op de J.M. van der Meylaan is afgelopen zomer als pilot een ondergronds wormenhotel geplaatst. Als het experiment slaagt, kunnen bewoners straks daarin hun gft-afval kwijt. Acht maanden lang bracht initiatiefnemer Peter Jan Brouwer drie keer per week gft-afval van […]

Live: broedende reigers in Frankendael

Eind februari werd op het dak van Huize Frankendael een webcam geïnstalleerd, gericht op een reigernest. De crew van De Wilde Stad, de nieuwe film die vanaf 16 november in de Nederlandse bioscopen draait, verzorgde de installatie. Televisieprogramma Vroege Vogels […]

‘Dit betekent het einde van de ringslang’

“Dit is allemaal Sluisbuurt, 140 meter hoog”, zegt stadsecoloog Martin Melchers. Hij kijkt naar het rietlandje. Links de dijk tussen het Noordzeekanaal, rechts een paar bouwsels van de landkrakers die er nog wonen. Nu is dit stuk Zeeburgereiland nog een […]

Muizen, zangvogels en het schoentje van een barbiepop

De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, houdt in de winter uilenballenpluisavonden. De de muizenschedels en -kaken die in de braakballen worden gevonden, verschaffen nuttige informatie over de verspreiding van muizen. Edo Goverse strooit een plastic zak vol donkergrijze, pluizige ballen uit […]

Natuurparadijs in het Markermeer

Op initiatief van Natuurmonumenten worden in het Markermeer vijf natuureilanden aangelegd. Het is een uniek project met heldere doelen: betere waterkwaliteit, nieuw bodemleven, een rijkere visstand en meer vogels. En dat is nodig, want door de aanleg van dammen en […]

Wakker liggen van de tijgerworm

In steeds meer buurten verschijnen wormenhotels. De tijgerwormen in deze bakken verteren het gft-afval van buurtbewoners tot vruchtbare aarde. In de Zeeburgertuin tilt Dennis Stroombergen de klep van het wormenhotel op. Een wolk vliegjes stuift op. “Alle groenten en fruitschillen […]

Opnamen De Wilde Stad

De film De Nieuwe Wildernis – over de natuur van de Oostvaardersplassen – was een groot succes in de bioscoop. De makers zijn nu bezig met De Wilde Stad, een film over Amsterdamse natuur. Ook in Oost worden opnamen gemaakt. […]

Natuurexcursies in de Diemervijfhoek

KNNV-Amsterdam organiseert in het kader van natuurfestival Fête de la Nature op 22 mei de excursies Eetbare wilde planten en Speuren in Sloot en Plas. Want eten uit de natuur is leuk, maar niet altijd ongevaarlijk. Leer daarom wilde planten […]

Schildpadden in het Oosterpark

Ze zijn weer uit hun winterslaap ontwaakt, de schildpadden van het Oosterpark. Fotograaf Fina van der Weide spotte ze op hun favoriete boomstam in het water, vlak bij het muziekkapelletje. Na de hele winter onder de modder te hebben gezeten, […]

Steeds vaker zeehonden in Amsterdam

De stadsecologen van de gemeente Amsterdam schreven Het Amsterdamse Beestenboek. Met deze gids op zak weet elke Amsterdammer waar-ie welke dieren kan aantreffen. Ook Oost heeft zo z’n eigen soorten: roodwangschildpadden, zeehonden en ooievaars. Stadsecoloog Geert Timmermans, zelf woonachtig in […]

Anna’s Ruigte – nieuwe stadsnatuur op Science Park

Studenten gaan het braakliggende terrein naast het hoofdgebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Science Park inrichten als natuurgebied en permacultuurtuin. ‘Anna’s Ruigte’ wordt een levend laboratorium. Na over een smalle sloot te zijn gesprongen, staat studente Yente Stor […]

Natuurvrijwilligers gezocht

De vrijwilligersdag van Landschap Noord-Holland (LNH) is dit jaar op zaterdag 7 maart op Het Domijn in Weesp. Hier lag vroeger een industrieel complex, maar dat raakte zo’n dertig jaar geleden in onbruik. Er ontstond een bijzonder en gevarieerd natuurgebied, […]