Nieuws

Portefeuillehouder Thesingh: ‘MuzyQ plaatst ons voor duivels dilemma’

Maandagavond 19 november hervatte de raad het debat over MuzyQ. Het dagelijks bestuur ziet geen andere uitweg dan over te gaan tot vrijwillige onderhandse aankoop of eventueel executoriale verkoop van het pand muzyQ als eigenaar Stichting Orfeos Studio zich tegen verkoop blijft verzetten. De oppositie is nog steeds mordicus tegen. Aankoop strookt in hun ogen niet met de raadsopdracht om de schade voor het stadsdeel zoveel mogelijk te beperken.

De vergadering speelde zich opnieuw deels af achter gesloten deuren. Het definitieve raadsbesluit volgt naar verwachting medio december, opnieuw later dan het ultimatum dat door de banken is gesteld. Rabobank en de FGH Bank hebben aangegeven op 1 december het volledige bedrag van 26 miljoen euro te zullen opeisen.

Grote risico’s
Het dagelijks bestuur had de raadsleden opgeroepen het tijdens de vergadering op 19 november aan te geven als zij zwaarwegende redenen zien om niet over te gaan tot onderhandse aankoop dan wel executoriale verkoop. Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. VVD, Méérbelangen en SP zien helemaal niets in de plannen. Het stadsdeel kan dan misschien – met op voorhand al een verlies van 12,5 miljoen euro – eigenaar worden van het pand. Maar de vrees bestaat dat het niet bij dit verlies blijft, als de vastgoedmarkt zich niet binnen afzienbare tijd herstelt of wanneer huurder MAE, die in principe gebruik blijft maken van het pand, onvoldoende omzet blijft draaien. Dat risico vinden zij te groot.

Spoeddebat
De kritiek volgde op de stevige verwijten die de oppositie 12 november aan het DB maakte tijdens het spoeddebat over de kwestie-MuzyQ. Het DB had de raad in hun ogen ten onrechte geheimhouding opgelegd, steeds om verschillende redenen. Minstens zo erg vonden zij het dat het DB had verzuimd de raad tijdig in te lichten. De banken hadden al in februari aangegeven niet akkoord te gaan met de concept-vaststellingsovereenkomst die het stadsdeel met MuzyQ had bereikt, maar de raad kreeg dit pas in september te horen. In die afspraken zou Stichting Orfeos Studio nog tot 2014 de tijd krijgen om te laten zien dat het zelf aan de betalingsverplichtingen kon voldoen.

De coalitiepartijen schaarden zich toen, net als op 19 november, grotendeels achter het DB. Weliswaar had de geheimhouding ook voor de PvdA beter moeten worden aangepakt. Maar GroenLinks, D66 en PvdA vinden niet dat het DB de raad te laat heeft ingelicht, omdat de onderhandelingen zowel met MuzyQ als de banken nog steeds gaande waren. De coalitiepartijen zien net als het DB geen andere optie voor het stadsdeel dan aankoop van het pand, al maakte PvdA toch ook nog een klein voorbehoud. De definitieve stellingname zei de fractie pas te kunnen innemen na de sessie achter gesloten deuren.

Harko van den Hende (PvdA):
“Waarom we van gedachten zijn veranderd en nu willen kopen, kan met meerdere dingen te maken hebben: de banken, de mislukte afspraken en de adviezen die in de tussentijd tot ons gekomen zijn. Maar waar het echt om draait, is de vraag of we nu gaan kopen of de bank gaan betalen. Twee criteria spelen een rol: wat is het goedkoopst en hoe blijven we het beste in control? Het is zo simpel dat het besluit moeilijk te nemen is. We weten dit namelijk niet zeker. Dus gaat het om risico’s: kans en impact. Wij denken op dit moment (vóór het besloten deel van de vergadering) dat de kans dat SOS doet wat het belooft, niet groot is. Dat risico is voor ons te groot, dat willen we niet lopen.”

Bas van Vliet (Méérbelangen):
“MuzyQ blijkt een feuilleton van fouten, in een rechte lijn vanaf 2005 tot nu. In februari 2012 stelt het stadsdeel een persbericht op over de te treffen regeling. Op 20 september blijkt de zaak ineens heel anders te liggen. Dat kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Het DB gaf die dag aan uiterlijk begin november een aantal scenario’s aan de raad te zullen voorleggen, dat is op zich correct. Maar nu ligt er een besluit en gaat het stadsdeel over tot koop: dat is volstrekt buiten de orde. Wat is de goedkoopste optie? Daar gaat het nu om. Als u mij uitdaagt om aan te geven wat dat is, dan antwoord ik: het naleven van de garantstelling en nog twee of mogelijk nog iets langer maximaal 1,5 miljoen euro per jaar betalen. Nog goedkoper zou het zijn om de garantstelling en lening te laten boordelen door de Europese commissie. Als die worden aangemerkt als verboden staatssteun dan zou dat namelijk kunnen betekenen dat deze ongedaan moeten worden gemaakt.”

Door Patricia Kersbergen

Lees ook:
Oost wil MuzyQ kopen (01-11-2012)
Stadsdeel Oost en MuzyQ komen er samen uit (04-02-2012)