Nieuws

Oost wil MuzyQ kopen

Het stadsdeelbestuur wil een bod uitbrengen op het gebouw van MuzyQ en zo de financiële schade voor de gemeente zoveel mogelijk beperken. Op 4 september liet geldverstrekker FGH bank de eigenaar van het pand laten weten dat de lening van ruim 26 miljoen euro per 1 december wordt opgeëist. Omdat de eigenaar van MuzyQ – SOS – de lening zeer waarschijnlijk niet terug kan betalen, komt het pand in de verkoop.

Als reden geeft de bank dat de eigenaar van het pand sinds medio 2010 niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Door het opeisen van de lening is de voorlopige overeenkomst die het stadsdeel met de eigenaar van MuzyQ had bereikt van de baan.

Het stadsdeel wil een bod uitbrengen dat niet hoger ligt dan de marktwaarde. Daarna wordt het resterende deel van de lening in één keer afgelost bij de bank. Hiervoor is reeds een reservering gemaakt in de algemene reserve. Tegenover het aankoopbedrag staan huurinkomsten. Als de markt gunstiger is, verkoopt het stadsdeel het pand weer.

Op 12 november bespreekt portefeuillehouder Lieke Thesingh de ontstane situatie met de stadsdeelraad.

Lees ook:
Stadsdeel Oost en MuzyQ komen er samen uit (03-02-2012)
Uitspraak MuzyQ uitgesteld (22-12-2012)