Nieuws

Top 30 Oost: Maatwerk voor jonge criminelen

Stadsdeel Oost houdt een groep van dertig jonge criminelen scherp in de gaten. Deze groep jongeren is te licht om in de top zeshonderd van de gemeente te worden opgenomen, maar te zwaar voor de reguliere aanpak.

De jongeren komen uit de Dapperbuurt, Indische Buurt, Transvaalbuurt en IJburg. De criminele jongeren op de lijst veroorzaken overlast en komen regelmatig en vaak al jong in aanraking met de politie. Vaak kampen ze met drugs- en alcoholproblemen, psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking of een geschiedenis van verwaarlozing.

Snel schakelen
Het stadsdeel wil ‘snel, streng en consequent optreden’. Door de tijd tussen aanhouding en strafeis te verkorten, door direct na aanhouding hulpverleners in te schakelen en de jongeren in ‘dwang- en drangtrajecten’ te plaatsen. Voor dat laatste is het externe bureau Cura XL benaderd om de jongeren intensief te kunnen begeleiden naar een niet-criminele dagbesteding.

Aanvankelijk bestond de lijst uit vijftien jongeren, maar hij werd in 2013 op advies van de politie uitgebreid met circa dertig personen. Aanleiding voor de Taskforce Oost, zoals de lijst officieel heet, waren toenemende criminaliteitscijfers in de buurten. Daarbovenop kwamen klachten van bewoners en ouders van losgeslagen kinderen die zelf aangaven niet meer te weten wat ze met hun kinderen aan moesten.

Foute vrienden
Nog eens vijftien kinderen onder de 12 worden in het aanvalsplan intensief in de gaten gehouden omdat ze risico lopen hun grote broer of foute vrienden achterna te gaan. Met name in de Transvaalbuurt constateert de politie een verjonging van jeugdcriminaliteit. Een nieuw fenomeen, volgens het stadsdeel. De Taskforce moet leiden tot verbetering van vroegtijdige signalering en van een snelle aanpak.

“De kracht van de Taskforce Oost is dat je snelle doorlooptijden hebt met veel aandacht op een kleine groep. Door een hoge kwaliteitsaanpak wil het stadsdeel deze groep jongeren begeleiden en monitoren,” laat een woordvoerder van het stadsdeel weten.

Het stadsdeel heeft 100.000 euro extra vrijgemaakt om de intensieve aanpak van de dertig jongeren te bekostigen. “Eigenlijk wil je dat bij iedere crimineel doen, in dit geval beginnen we hiermee.”

Door Rosanne Kropman