Ambtenaren Stadsdeel Oost lappen regels aan hun laars

Bij het opstellen van het zogeheten Gebiedsplan 2019 voor IJburg-Zeeburgereiland hebben voor Stadsdeel Oost werkende ambtenaren regels overtreden. Voorstellen voor het Gebiedsplan moesten vóór 1 november via halloijburg.nl worden ingediend, maar zes daarvan (alle van ambtenaren) kwamen pas na die […]

Wat kan beter in de vijf buurten van Oost?

Het stadsdeel heeft een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste verbeterpunten die zij per deelgebied voor 2016 heeft onderscheiden. Hieronder zetten we – per wijk – enkele speerpunten op een rij. Watergraafsmeer: Betere match tussen vraag en aanbod van woningen. Doel: […]

Stage- en werkbeurs voor jongeren

In hotel Casa 400 organiseert stadsdeel Oost een beurs voor jongeren die een stageplek of werk zoeken. Op Oost Werkt staan werkgevers – zo’n 40 bedrijven en organisaties – met vacatures en stageplekken. Je kunt er ook informatie krijgen over […]

Nieuwe begroting Oost: stadsdeel financieel gezond

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost presenteerde in september de programmabegroting 2014. Die laat zien een gezonde financiële situatie zien. Stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk (financiën): “We hebben toegewerkt naar een kleinere organisatie, met minder budget en minder personeel.” De afgelopen […]

Oost digitaliseert inspraak

Amsterdam-Oost trekt een ton uit voor het opzetten van een digitaal platform voor burgerparticipatie. Dit initiatief van de PvdA kon rekenen op brede steun in de raad. Bijna alle informatie is al wel digitaal beschikbaar, maar voor burgers vaak slecht […]