Nieuws

SP: ‘Omwonenden van horeca niet wegzetten als lastig’

Onlangs heeft het stadsdeelbestuur de Horecanota aangenomen. De meeste fracties vinden dat het stadsdeel voldoende doet om overlast in gemengde gebieden binnen de perken te houden. De SP en Méérbelangen zijn het daar niet mee eens. De belangen van bewoners moeten in hun ogen veel zwaarder wegen.

Omwonenden van onder meer Hotel Arena en The Harbour Club hebben het zwaar. Keer op keer hebben ze melding gedaan van overlast door stampende muziek, toeterende auto’s en geschreeuw op straat ’s avonds laat tot diep in de nacht, maar ze voelen zich niet of onvoldoende gehoord. Het stadsdeel erkent dat de overlast door horeca in sommige gevallen een lastig probleem is, omdat er alleen kan worden gehandhaafd op geluidsoverlast door muziekinstallaties. Niet op geschreeuw. De ondernemer en de bewoners moeten er vooral samen uitkomen. Precies daar ligt voor de twee fracties het pijnpunt én de oplossing.

Participatie
Sharona Ceha (Méérbelangen): “De bewonersbelangen komen in de Horecanota zo ongeveer in punt z aan de orde. Die zouden juist voorop moeten staan. Horeca krijgt naar ons idee veel te veel ruimte: je zal maar wonen aan de Weesperzijde, waar nog steeds nieuwe horeca bij komt.”
“Bewoners moeten veel eerder in het traject betrokken worden,” vindt Tiers Bakker (SP). “Peil eerst in de buurt waar behoefte aan is en kijk vervolgens naar het aanbod. De Harbour Club is plompverloren in het Oostelijk Havengebied gaan zitten. Dat had echt anders gemoeten.” De oplossing ligt voor hem in buurtparticipatieplannen. Voor de overheid is hierin een regierol weggelegd. “Vraag en aanbod bij elkaar brengen, daarin ligt voor het stadsdeel een grote uitdaging. Dat kan ook heel goed, kijk naar etablissementen als Club 8 in West, die voorzien echt in een behoefte van buurtbewoners.”
De buurtparticipatie is niet alleen van toepassing op horeca-aangelegenheden. Het is het recept in het algemeen voor de civil society. Tiers Bakker: “Die kan echt alleen maar werken met betrokken bewoners die ook door de overheid worden gehoord en echt iets te vertellen hebben. Bewoners moeten niet als lastig worden ervaren, zoals te vaak gebeurt, maar werkelijk worden betrokken. De participatie verdient nieuwe kansen.”

Door Patricia Kersbergen

Lees ook:
Nieuwe horeca welkom in Oost (19-10-2012)