Nieuws

Nuonweg dicht als OOIJ klaar is, Muiden en Maxis in het geweer

Volgend jaar, bij de oplevering van de tweede fase van de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ), komt een einde aan de tijdelijke openstelling voor auto’s, fietsen en voetgangers van het deel van de Overdiemerweg dat eigendom is van Nuon.

IJburgers gebruiken deze weg – in de volksmond de ‘Nuonweg’ – sinds 2010, toen dankzij de inzet van toenmalig stadsdeelwethouder Dennis Straat de hekken voor de Benno Premselabrug opengingen, en bewoners van IJburg hun wijk alvast aan de oostkant konden verlaten. Om de A1 te bereiken. En om boodschappen te doen en goedkoop te tanken bij de Maxis.
Ook Muidenaren nemen de Nuonweg, om naar school te gaan (het IJburg College telt veel Muider leerlingen) of om in Oost te werken. En bewoners van Over-Diemen, voor wie de Nuonweg tot de komst van IJburg de enige verbinding met de bewoonde wereld was, hebben hier al sinds 1977 officieel het ‘recht van overpad’.
Maar volgend jaar moet die Nuonweg dus dicht. Zo is dat in 2010 met Nuon afgesproken. En hoewel iedereen blij is dat die prachtige OOIJ er straks ligt, leidt het verdwijnen van die korte route langzamerhand tot enige onrust.

Filevorming
Die onrust komt ogenschijnlijk wat laat, want dat de openstelling tijdelijk zou zijn, is in 2010 genoeg bekend gemaakt. “Maar met de kennis van nu zouden de afspraken er anders hebben uitgezien,” zegt wethouder Wimar Jaeger van de gemeente Muiden, die er nu voor pleit de Nuonweg voor lokaal verkeer nog enkele jaren open te houden. In ieder geval totdat in 2020 de A1 is aangepast voor een snelle verbinding tussen Schiphol-Amsterdam-Almere. Dan ligt er iets dichter bij Amsterdam een splinternieuwe en ruim bemeten op- en afrit naar de Maxisweg, die het verkeer soepel kan afhandelen. Als de Nuonweg nu al dicht gaat verwacht Jaeger dat er in de huidige situatie ongewenste verkeersdruk komt, met name op de rotonde naar Weesp en Muiden, met filevorming op de bestaande afrit als gevolg.

Ook de eigenaar en de winkeliers van de Maxis zouden zich in 2010 zeker hebben geroerd, als zij toen hadden kunnen bevroeden dat vandaag de dag bijna 30 procent van hun klanten van IJburg zou komen. En dat 15 procent daarvan de Maxis ‘even aandoet’, op weg naar hun werk of terug naar huis. In de nieuwe situatie moeten IJburgse automobilisten 10 kilometer heen en 7 kilometer terug extra rijden om naar de Maxis te gaan. Onzeker is of zij die hindernis zullen nemen.

Even wachten
Zowel de Maxis als de gemeente Muiden hebben dus goede redenen om Amsterdam te vragen nog even te wachten met de afsluiting van de Nuonweg. Bewoners van Over-Diemen, die hun jarenoude ‘recht van overpad’ wordt afgenomen, proberen op hun beurt het Diemense gemeentebestuur ervan te overtuigen dat de korte route voor hen van groot belang is. Fietsers en voetgangers, voor wie de Maxis de meest nabije winkelgelegenheid is, kunnen daar straks alleen nog komen via de in hun ogen sociaal onveilige Diemerzeedijk die door de Diemervijfhoek naar de achterzijde van de Nuongebouwen leidt. Alternatieven, zoals het in twee richtingen openstellen van de parallelweg op de Muiderbrug, worden dan ook voorgesteld.

Kosten
De gemeente Amsterdam heeft laten weten niet in te gaan op het verzoek tot uitstel. De uitvoering is immers al in een vergevorderd stadium. Verlenging van de openstelling zal leiden tot ongewenste vertraging en tot extra kosten. Ook om veiligheidsredenen ligt aanpassing van de afspraken niet voor de hand: de vrije busbaan maakt oversteken voor fietsers zeer riskant. Ook al heeft Maxis aangeboden de extra kosten te dragen, ook de gemeente Diemen is niet tot bewegen bereid, verklaart een woordvoerder desgevraagd. Ook hier worden argumenten gebruikt als verkeersveiligheid, “stevige kosten” en vertraagde oplevering.

En hoe zit het met de belangen van de Over-Diemenaren? “Dat er Over-Diemenaren zijn die snel naar de Maxis willen rijden, weegt voor de gemeente niet mee,” aldus de woordvoerder. “De bewoners van dat deel van Diemen zijn al vele jaren op de hoogte van de plannen en kennen ook het standpunt van de gemeente.” Vorige week dinsdag hadden de Over-Diemenaren een gesprek met hun wethouder Jeannette Pietersen, om hun voorstellen voor alternatieven te bespreken. Zij kregen nul op het rekest. Dirk Rietveld, een van de bewoners van Over-Diemen: “De wethouder zegt niets voor ons te kunnen doen en beveelt ons van harte aan om te komen winkelen in Diemen.”

Waar een wil is
Opvallend genoeg is juist de eigenaar van het omstreden weggedeelte, energiemaatschappij Nuon, (door Maxis) bereid gevonden om onder voorwaarden aan uitstel van de afsluiting mee te werken…
Zowel de gemeente Muiden als de Maxis gaan dan ook vol goede moed verder, in de hoop dat zij door nader bestuurlijk overleg zowel Diemen als Amsterdam op andere gedachten kunnen brengen. Want, om een kleine variatie te maken op een oud gezegde: “waar een wil is blíjft een weg”. Aldus Wimar Jaeger. Hij hoopt dan ook binnenkort met de Amsterdamse wethouder Van Poelgeest aan tafel te zitten.

Zie voor informatie over het project Snelle verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden/Aanleg-Spieringbrug-bij-Muiden.htm.
Hier is op kaarten te zien hoe de A1 er in 2020 ter hoogte van Muiden uitziet.

Lees ook:
‘Het Hek’: afsluiting dreigt weer in 2013 (24-06-2010)
Raad Diemen bekrachtigt openstelling oostkant IJburg (09-07-2010)
Als de OOIJ klaar is, gaat de weg naar de Maxis dicht (18-09-2012)
OOIJ in aanbouw: brug over kanaal geplaatst (18-09-2012)

2 Reacties

  1. Als de NUON weg wordt afgesloten, is dat niet alleen heel erg voor het winkelend publiek uit Diemen en IJburg. Nee, ook het IJburgcollege wordt moeilijk bereikbaar voor de scholieren uit Muiden.De VVD maakt zich al jaren sterk voor het openhouden van de NUON-weg. Hopelijk komen de Diemense PvdA wethouder Lex Scholten en Amsterdamse Groen Links wethouder Maarten van Poelgeest tot inkeer en wijzigen ze de besluiten uit 1999.: IJburg heeft de Maxis nodig, zeker nu IJburg fase 2 niet op korte termijn doorgaat! Frans van Vliet, duo raadslid VVD Oost

  2. Als bewoner van Overdiemen voel ik mij totaal niet serieus genomen. Jaren geleden heb ik al een verzoek gedaan om over de Uyllanderbrug een uitvoegstrook te maken richting Maxis via de parallelweg. Op deze manier kunnen bewoners van Overdiemen en inwoners van Ijburg toch nog op een enigszins redelijke manier de Maxis blijven bezoeken. Helaas zijn er telkens weer redenen om hier niet op in te gaan (tekeningen waren al klaar etc). Een vd redenen voor sluiting vd Nuonweg is nog steeds dat Muiden de druk van sluipverkeer niet wil (dit werd op de afgelopen bijeenkomst weer gezegd). Als bewoners van Overdiemen kunnen wij geen stappen ondernemen tegen Nuon zolang zij officieel niet aan ons kenbaar maken dat de weg wordt afgesloten. Overigens maak ik mij ook zorgen over de manier waarop de Overdiemenaren de Ooij op/af moeten rijden; stoplichten verdwijnen er komen haaientanden. Op een drukke 70km weg waar je dus stil kunt komen te staan om af te slaan, is dat vragen om ongelukken!

Comments are closed.