Nieuws

‘Het Hek’: afsluiting dreigt weer in 2013

Oostelijke ontsluitingsweg bijna officieel open – Nu het college van burgemeester en wethouders van Diemen onlangs positief heeft gestemd over het openblijven van de Oostelijke Ontsluiting IJburg, dreigt Nuon in 2013 opnieuw roet in het eten te gooien.

De oostelijke ontsluitingsweg van IJburg is weliswaar al enige maanden open, maar de openstelling is nog altijd niet officieel. Het wachten is op besluitvorming van de gemeente Diemen over het openstellen van de Overdiemerdijk en het Diemense deel van de brug vanaf Haveneiland-Oost. Het college van B&W van Diemen heeft hierover reeds positief besloten, maar de gemeenteraad moet haar goedkeuring nog geven. Dat gaat gebeuren op 8 juli aanstaande, en het lijkt erop dat niets een positief besluit in de weg zal staan. Direct daarna zullen B&W van Diemen nog een zogenoemd verkeersbesluit nemen over de wijziging van de bewegwijzering ter plaatse en dan is de openstelling officieel een feit.
Hoewel… aan de einder doemt een nieuw probleem op. Het kwam aan de orde tijdens de eind mei georganiseerde voorlichtingsavond voor Diemenaren uit de directe omgeving van het betreffende gebied. Zij werden geïnformeerd over de maatregelen die Amsterdam gaat verzorgen – aanleg fietspad en verkeerslichten – om het verkeer ter plaatse in veilige banen te leiden. De omwonenden krijgen straks ook te maken met de aanleg van de officiële verbindingsweg van IJburg met de A1. En wat gebeurt er als deze weg in 2013 gereed is? Dan gaat Nuon de Overdiemerdijk afsluiten, omdat deze door Nuon nog steeds wordt geclaimd als ‘eigen weg’. Bij het horen van deze mededeling ging er een schok door de zaal. De weg naar de Maxis zou worden opgeheven?! “Hoe zit het dan met het al jaren geldende recht van overpad?” was een van de eerste vragen die werden gesteld. Het zal echter Nuon zelf zijn die daar antwoord op moet geven.