Nieuws

De nieuwe Sluisbuurt: duurzaam, met veel plaats voor groen

Twee jaar heeft de gemeente erover gedaan, maar nu ligt het plan voor de nieuwe Sluisbuurt op Zeeburgereiland er. In september beslist de gemeenteraad erover.

In de Sluisbuurt, de wijk die is gepland tussen de Sportheldenbuurt en de Oranjesluizen, zijn 5.500 woningen gepland. In totaal zullen er op het westelijkste puntje van Zeeburgereiland zo’n 10.000 mensen komen te wonen.

De schetsen laten een mix van hoog- en laagbouw zien. “Hoogbouw heeft als voordeel dat je minder de breedte in hoeft”, verklaart Iris van der Helm, ontwerper openbare ruimte van Gemeente Amsterdam. “In de Sluisbuurt hebben we daardoor veel plaats voor plantsoenen, parken, pleinen en straten.” Openbaar groen neemt een belangrijke plaats in. In de Sluisbuurt staat 8 vierkante meter groen per inwoner gepland. “Dat kunnen we realiseren door de hoogte in te gaan met de woningen.”

De openbare ruimten zijn in te delen in het ‘Sluispark’ (groen, met uitzicht over het IJ en IJsselmeer), een ‘waterbassin’ met een verbindende functie naar het centrum, en een ‘entreegebied’. In tegenstelling tot IJburg, waar veel openbare ruimten zich op de binnenterreinen bevinden, worden deze in de Sluisbuurt aan de buitenkanten gepland, aan de openbare wegen. “Dat stimuleert het gebruik ervan, het bevordert sociale contacten en de sociale controle”, volgens Van der Helm. Deze plantsoenen, met daaraan gekoppeld voorzieningen zoals scholen, worden straks met elkaar verbonden door een fiets- en voetpad dat grotendeels langs binnenwater loopt.

Nieuw woonmilieu
Hoogbouw is betrekkelijk nieuw voor Amsterdam. Tot nu toe staan er nog maar beperkt woontorens in de stad en zeker niet als complete woonwijk. Volgens de ontwerpers voegen ze met de Sluisbuurt een nieuw woonmilieu aan de stad toe.
Door de manier waarop de hoogbouw wordt geplaatst – 3 meter naar achteren inspringend na de vijfde verdieping – domineren de torens niet in het straatbeeld. “De hoogbouw komt nooit met de voet op de grond. Zo houd je de Amsterdamse hoogte en blijft het een echte Amsterdamse buurt.”
Ook moet de Sluisbuurt duurzaam worden, met bijna energieneutrale gebouwen, beperkt autogebruik, hemelwater dat wordt afgevoerd naar binnenwater, en een ondergronds transportsysteem voor afval.

De plantsoenen zijn gericht op sport, spel en ecologie. Eén ervan moet een grote speeltuin worden, is het plan, “waar buurtbewoners zich op de woensdagmiddag met hun gezin heerlijk kunnen vermaken”.

Van der Helm denkt dat de bewoners van de Sportheldenbuurt gaan profiteren van de supermarkten en andere voorzieningen in de Sluisbuurt. “De buurt gaat als een schakel fungeren tussen IJburg en de binnenstad.”

Lees ook:
Hoge woontorens geven stad een nieuwe skyline (05-04-2017)
‘Een goed plan, mits er echt betaalbare woningen komen’ (08-06-2017)
Dossier Sluisbuurt.