Nieuws

Gemeente beperkt op- en uitbouwen huis

Een extra verdieping, een kelder of een grotere benedenverdieping; de laatste jaren vinden er veel meer verbouwingen aan woningen plaats dan vroeger. Meer vierkante meters betekent tenslotte ook meer waarde voor je huis. De gemeente Amsterdam noemt dit nu bouwwoede. “Die bouwwoede heeft een ontwrichtend effect,” zei wethouder Van Doorninck in Het Parool. En heeft ze maatregelen bedacht, die bijvoorbeeld overlast zoals stof en lawaai, en bezetting van de openbare ruimte door bouwcontainers en mobiele wc’s tegengaan. Ook zijn regels nodig die zorgen voor klimaatbestendigheid, omdat door meer stenen regenwater minder goed weg kan.
Het college van B en W heeft samen met de stadsdelen een lijst opgesteld van achttien mogelijke maatregelen. Daartoe behoren onder meer dat vergunningen straks makkelijker afgewezen kunnen worden, parkeertarieven voor bouwvoertuigen verhoogd worden en dat de buurt voor een verbouwing door de aanvrager geïnformeerd moet worden. Tot er nieuw beleid is zijn de stadsdeeldelen bevoegd om geen vergunningen meer te verstrekken.