Nieuws

‘Betreurenswaardig vind ik het’

Na de zomervakantie van 2020 worden IJburg College 1 en 2 samengevoegd tot één grote school op IJburg. De gemeente neemt het gebouw van IJburg College 2 op Zeeburgereiland dan terug, zodat het vrijkomt voor – waarschijnlijk – het Cartesius 2. In beide IJburg Colleges is momenteel sprake van leegstand.

Jolanda Hogewind, de nieuwe directeur van het IJburg College, informeerde de ouders van IJburg College 1 en 2 over de situatie. Ze schreef: “Dit is beste oplossing voor leegstand, en om financieel gezond te worden.” Ter compensatie voor de terugvordering heeft de gemeente het IJburg College (vmbo, havo, vwo) financiële ondersteuning aangeboden.

IJburg College 2 heeft op dit moment 650 leerlingen, terwijl er ruimte is voor 900. IJburg College 1 heeft 650 leerlingen en plek voor 1350. Cartesius 2 (havo, vwo+), gestart in 2016, begon het schooljaar met 314 leerlingen en wil uitgroeien tot een school met 700 leerlingen. Cartesius 2 kan door te hoge verbouwingskosten niet verhuizen naar het beoogde pand in de Plantagebuurt bij Artis en is dus op zoek naar een andere locatie.

Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) schrijft in een brief aan de ouders: “Het schoolbestuur en de gemeente zijn ervan overtuigd dat het IJburg College op deze manier beter in staat is om weer een sterke, vernieuwende en kwalitatief goede school te zijn.” De leegstand vindt ze zorgelijk, ook in het licht van het verscherpt financieel toezicht waaronder de school begin 2018 door de onderwijsinspectie is gesteld. De snelle groei die de twee IJburg Colleges in de afgelopen tien jaar hebben doorgemaakt – één gebouw opgeleverd in 2011 en één in 2016 – heeft een wissel getrokken op de financiële situatie, gaf de schoolleiding eerder zelf al aan.

Een moeder met een zoon in 3 havo op IJburg College 2 vreest dat de samenvoeging van de twee IJburg Colleges de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zal komen. “Er is al bezuinigd door klassen samen te voegen. Dit zal ongetwijfeld ook z’n weerslag hebben op het personeel en onrust veroorzaken. Betreurenswaardig vind ik het.”

“We kozen voor IJburg College 2 vanwege het progressieve en vernieuwende onderwijssysteem en het fijne gebouw”, vertelt de moeder van een leerling in de eerste. “We wisten dat de school onder financieel toezicht stond, dus deze keuze van de gemeente lijkt mij logisch. Nu kan er een goede basis gelegd worden. We moeten nog maar even genieten van dat mooie gebouw!”

De betrokken scholen hebben een vernieuwend onderwijsmodel. Het IJburg College biedt ontwikkelingsgericht onderwijs in een leergemeenschap. Op het Cartesius 2 bestaat het curriculum niet uit reguliere vakken maar uit modules, net als op de universiteit.

De dochter van Nicole koos afgelopen zomer voor het Cartesius 2. Ze vindt het erg jammer dat de school nu niet naast Artis komt, maar ze denkt niet dat een locatie als Zeeburgereiland de school om zeep zal helpen. “Het onderwijsconcept vind ik belangrijker. Je bent met de tram, en straks hopelijk over de fietsbrug, zo in de stad.”
Veel ouders met leerlingen op het Cartesius 2 vinden de afstand juist wel bezwaarlijk. In een mention aan de Brugop Twitter zegt Jelleke: “Het onderwijs van Cartesius 2 is gericht op de stad. Leerlingen gaan veel naar buiten, de modules zijn daarop afgestemd. Als je deze school op Zeeburgereiland zet, met een half uur reistijd naar de stad, haal je de wortels eruit.”

De vader van een meisje op IJburg College 1 vindt het goed dat nu de focus komt op één school. “Zo komt er meer rust en stabiliteit in het onderwijs. De groei naar een tweede gebouw, mede onder druk van de gemeente om meer capaciteit in Amsterdam te creëren, ging te snel. Het is erg jammer dat het de laatste jaren zelden ging over de kwaliteit van het onderwijs en de voortrekkersrol van het IJburg College in de vernieuwing van het middelbaar onderwijs in Amsterdam.”

Op woensdag 27 februari is er op IJburg College 2 een informatieavond waarin de schoolleiding en wethouder Moorman de gemaakte keuzes zullen toelichten. In maart kiezen alle groep 8-leerlingen in Amsterdam een middelbare school.

Meer over IJburg College.