Nieuws

Bewonersavond over biomassacentrale Nuon

Om inwoners van Almere en Amsterdam van warmte te kunnen voorzien wil Nuon een biomassacentrale bouwen in Diemen, aan de oostgrens van Amsterdam. In zo’n centrale wordt energie opgewekt door verbranding van organische materialen zoals hout, gft-afval, en mest. De gemeenteraad van Diemen en omwonenden maken zich zorgen over de plannen, omdat de luchtkwaliteit door de uitstoot van onder meer fijnstof zal verslechteren. Als de plannen doorgaan wordt de centrale in 2022 in gebruikgenomen. Nuon organiseert bijeenkomsten om alle betrokken partijen en buurtbewoners te informeren.
Het bedrijf stelt dat biomassacentrales tijdelijk nog nodig zijn omdat alternatieve manieren om stroom op te wekken, zoals aardwarmte, nog niet uitontwikkeld zijn. Of de centrale er daadwerkelijk komt is op dit moment niet duidelijk. De gemeente Diemen verzet zich tegen de plannen, maar kan de biomassacentrale niet tegenhouden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de provincie.

Bewonersavond
Op 4 maart organiseert Nuon een bewonersavond, in Lolaland (voorheen Blijburg) aan de Pampuslaan 501, van 19.00-21.00 uur. Je kunt langskomen wanneer het je uitkomt. Er zijn specialisten aanwezig die uitleg geven en vragen beantwoorden. Zie www.nuon.nl/bewonersavond-ijburg.