Nieuws

Cruquiuseiland: van oude fabrieken tot groene stadswijk

Het is een van de laatste stukken Oost binnen de ring. Cruquiuseiland zal zich de komende jaren ontwikkelen van rauw havengebied naar een plek waar wonen en werken hand in hand gaan. Een uniek project omdat gemeente en marktpartijen op een nieuwe manier samenwerken.

Enthousiast loopt stadsdeelbestuurder Thijs Reuten naar een grote kaart die aan de muur van zijn kantoor hangt. Hij laat zijn potlood langs de randen van Cruquiuseiland glijden. “Kijk, straks kun je helemaal om het eiland heen lopen. Op die plekken kun je nu niet komen omdat bedrijven het water afschermen.”

Cruquiuseiland was voor het overgrote deel niet in handen van de gemeente. Om het gebied toch op een samenhangende manier te ontwikkelen werden er spelregels opgesteld waar alle partijen zich aan moesten houden.

Behalve een promenade aan de waterkant zijn er ook spelregels voor de hoeveelheid groen en de verhouding tussen wonen en werken. “Het wordt een groene wijk met zelfs een centraal gelegen parkje”, legt Reuten uit. “Verder zal er zowel gewoond als gewerkt worden. Het is belangrijk dat er in de stad plaats blijft voor werken. We hebben daarom afgesproken dat vijftig procent van de onderste bouwlaag in het gebied moet bestaan uit bedrijvigheid, van kantoor tot horeca.”

“Ondanks dat we niet dwingend konden zijn over de invulling van het woningaanbod, hebben we andere partijen wel kunnen overtuigen om er toch een aanzienlijk aantal betaalbare woningen in het middensegment te creëren. Er komen ook zelfs wat sociale huurwoningen in volgende projecten”, vertelt Reuten.

De komst van het Harbour City Hotel en de nieuwe bedrijvigheid aan de Cruquiusweg zullen zeker nieuw verkeer opleveren, erkent hij. “Maar het past binnen de capaciteit van het wegennet. Er is wel een breder probleem in Oost, onder andere op Zeeburgereiland. En ik maak me zorgen over het openbaar vervoer. Het GVB heeft een paar jaar geleden de bus weggehaald. Die moet weer terug, met alle nieuwe bewoners en bedrijven.”

De komende tien jaar zal het Cruquiusgebied zich ontwikkelen tot een levendige, gemengde stadswijk. Het zal totaal anders worden dan de rauwe combinatie van lege, vaak vervallen industriepanden en broedplaatsen die het gebied nu karakteriseren. Toch zal er iets overblijven van de oude functie van de wijk.

“We hebben op de kaart sterretjes gezet in de historische panden waarvan wij vonden dat ze zouden moeten blijven. Ik ben niet ontevreden met het resultaat. Een flink aantal oude fabriekspanden wordt in de nieuwe plannen opgenomen. En wat betreft die broedplaatsen onderzoeken we momenteel de mogelijkheden.”

Meer verhalen over het Cruquiusgebied.