Nieuws

Chillen in een portacabin, jongeren op IJburg stapje dichter bij eigen stek

Het stadsdeel werkt met jongeren en bewoners aan een plan voor het inrichten van een plek waar IJburgse jongeren vanaf 15 jaar en ouder hun ding kunnen doen. Het initiatief is afkomstig van de jongeren zelf, die de stadsdeelraad al eind 2011 lieten weten behoefte te hebben aan een vaste locatie waar zij zich – onder dak en het liefste met de nodige begeleiding – zouden kunnen ontplooien.
Het stadsdeel vond het een goed idee, zeker nu het initiatief van de jongeren zelf kwam en er samen met hen kon worden gewerkt aan het verminderen en voorkomen van de overlast van hangjongeren. Met een jongerennetwerk zou het groeiend aantal jongeren op IJburg ook beter bereikbaar zijn voor jongerenwerk, zorg- en hupverlening. Ook het aantal voortijdige schoolverlaters zou op deze wijze kunnen worden teruggebracht.

Het heeft even geduurd voordat het stadsdeel een plek gevonden had, maar nu het grasveld naast het scholencomplex op de hoek van de Pampuslaan/Bert Haanstrakade (kavel 49B) beschikbaar bleek te zijn, kan het plan verder worden uitgewerkt. Sinds september organiseert het stadsdeel werksessies om de verschillende aspecten van het plan vorm te geven. Daarbij zijn zowel jongeren uitgenodigd als de mensen die hen kunnen ondersteunen, zoals lokale ondernemers, omwonenden, vertegenwoordigers van de corporaties, straatcoaches en gebiedsmanagers.
Voor het plaatsen van een tijdelijke voorziening in de vorm van portacabins is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd, zoals gepubliceerd in de Bekendmakingen van het stadsdeel van 30 oktober dit jaar.

Over de activiteiten die jongeren daar willen ontplooien en over organisatie en begeleiding is inmiddels al gesproken. Vorige week zijn beheer, begeleiding en gebruik aan de orde geweest, en op maandagavond 25 november aanstaande gaat het over bouw, verbouw, aankleding en onderhoud. Bewoners en ondernemers die de jongeren vanuit hun deskundigheid of ervaring willen helpen, zijn van harte uitgenodigd om mee te praten. Zij kunnen zich per e-mail aanmelden bij de projectleidster Dorien Visser (d.visser@oost.amsterdam.nl).

Als de omgevingsvergunning wordt verstrekt – de bezwaartermijn loopt af op 11 december – kunnen de jongeren in het voorjaar van 2014 over hun eigen plek beschikken.

Meer informatie over het project en de gehouden werksessies is te vinden op de website van stadsdeel Oost, zoekterm ‘tijdelijke jongerenvoorziening IJburg’.

Lees ook:
Kunstgras voor de jeugd (01-08-2012)
Cruyffcourt weg van IJburg (24-04-2012)
Drie keer zoveel pubers in 2020 (13-12-2011)