Nieuws

Nieuw Ed Pelsterpark, zonder Cruyff Court

Er komt een kleiner voetbalveld en meer groen in het Pelsterpark. Sportbegeleiders en jongerenwerkers zijn er actief aanwezig voor de jeugd.

Na een onderzoeks- en inspraaktraject van vier maanden is het vrijwel zeker: het Cruyff Court verdwijnt uit het Ed Pelsterpark. Omdat voor- en tegenstanders dat alsnog overeengekomen zijn. Elders op IJburg wordt een nieuw Cruyff Court aangelegd, dat heeft portefeuillehouder Thesingh toegezegd. Er wordt nu onderzocht waar dat moet komen en wanneer. Ook zoekt men een locatie voor een extra jeugdhonk.

Maandag 16 april, tijdens de laatste van drie sessies over het Ed Pelsterpark, presenteerde het stadsdeel een herinrichtingsplan aan omwonenden. In dat plan ligt er nog wel een sportveld, maar op een andere plek, en ook kleiner (20×30 meter), waardoor het geen Cruyff Court-label meer mag dragen. Het park wordt veel groener, met bloemen en bomen, en er komen twee speeltoestellen bij.

Het idee van een kleiner voetbalveld werd kort voor de laatste sessie ingediend door de comités JCC=OK en buurtcomité Ed Pelsterpark, de voormalige voor- en tegenstanders van het Cruyff Court. Het stadsdeel was daarover blij verrast. “Wat goed dat de bewoners er toch samen uitgekomen zijn. We kunnen niet anders dan hun ideeën omarmen.”

Die ideeën – of eigenlijk voorwaarden – omvatten behalve het verkleinde voetbalveld in het Ed Pelsterpark ook een ‘huiskamer’, een soort jeugdhonk dat mede door de jongeren zelf wordt beheerd, een Cruyff Court elders op IJburg en de aanleg van meer sport- en spelvoorzieningen verspreid over de wijk.

Portefeuillehouder Thesingh zegde tijdens de bijeenkomst toe er alles aan te zullen doen om de voorstellen te realiseren. Voor zowel het Cruyff Court als het extra jeugdhonk heeft ze locaties op het oog. Binnenkort wordt daarover meer bekend. “Dat moeten we zorgvuldig onderzoeken, en ook goed afstemmen met omwonenden.” De wethouder verwacht het benodigde budget te kunnen vrijmaken.

In juni komt het herinrichtingsplan Ed Pelsterpark in de stadsdeelraad. Als die akkoord gaat, kan naar verwachting in januari 2013 de herinrichting ter hand worden genomen. Tot die tijd moeten een aantal tijdelijke maatregelen voor rust zorgen. De aanleg van extra trapvelden vallen onder die maatregelen, maar ook de aanwezigheid van sportbegeleiders en jongerenwerkers op en rond het Ed Pelsterpark.

Lees ook:
Cruyff Foundation accepteert sluiting court IJburg (24-04-12)
Voor- en tegenstanders: Oplossing Cruyff Court in zicht (10-04-2012)
Drie scenario’s Ed Pelsterpark gepresenteerd (20-03-2012)
Eerste ontwerpsessie: niet één functie dominant (23-02-2012)
Drie keer zoveel pubers in 2020 (15-12-2011)