Nieuws

Sluiting café Java Boulevard

Vrijdag 22 november heeft stadsdeel Oost bestuursdwang toegepast en café Java Boulevard aan de Javastraat gesloten. De eigenaar exploiteerde de horeca-inrichting zonder een geldige exploitatievergunning en zonder een drank- en horecavergunning. Tevens bezat de eigenaar geen aanwezigheidsvergunning voor de tweekansspelautomaten die in de zaak aanwezig zijn.

Exploitatie zonder exploitatievergunning wordt aangemerkt als een zeer ernstige overtreding. Er is dan ook conform de Handhavingsstrategie publiek toegankelijke inrichtingen gehandhaafd. Op 14 november 2013 heeft de stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Oost namens de burgemeester de eigenaar van Java Boulevard een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit hield in dat de eigenaar van Java Boulevard voor 22 november 2013 de exploitatie diende te staken en gestaakt te houden. De eigenaar was reeds op 5 november op de hoogte gesteld van het voornemen om dit besluit te nemen. De eigenaar heeft hier echter niet op gereageerd.

Gelet op het feit dat de eigenaar niet vrijwillig voor 22 november 2013 is overgegaan tot sluiting, is bestuursdwang toegepast. Om 13.00 uur heeft het stadsdeel in samenwerking met Politie Amsterdam-Amstelland de horecazaak bezocht. Om circa 14.00 uur hebben zij de horecazaak gesloten. De sluiting duurt voort totdat de eigenaar beschikt over de vereiste vergunningen.