Nieuws

Windmolens-zoekgebieden: Woonschipbewoners Durgerdam en Schellingwoude voelen zich vergeten. ‘We krijgen geen reactie’

Na alle commotie heeft GroenLinks-wethouder Van Doorninck de omstreden zoeklocatie in het IJmeer tussen Haveneiland en Strandeiland geschrapt, maar komt wel een nieuwe ‘kansrijke’ plek verderop in het IJmeer, dicht bij Strandeiland en beschermde natuur. 

Andere kansrijke gebieden zijn bijvoorbeeld het groen rond de Vattenfall-centrale naast Maxis, Science Park, de Noorder IJplas (bewoners bereiden een claim voor) en het Buiten-IJ tussen Zeeburgereiland en Schellingwoude. Een woonschipbewoner uit die laatstgenoemde plek is erg ongerust. “Er wordt steeds vergeten dat er 29 woonboten liggen tussen de Schellingwouderbrug en het ’t Blauwe Hoofd, waarvan ongeveer 14 binnen 350 meter van de turbine. Het is tot nu toe onmogelijk om een reactie van de gemeente te krijgen wat dit voor ons gaat betekenen. Wij liggen binnen 300 meter van de windturbine in dit zoekgebied en krijgen geen antwoord op vragen. Weet de wethouder überhaupt dat hier woonboten liggen? Op de kaartjes van Pondera waren wij ook niet ingetekend.”

Er moeten volgens de ambitie van GroenLinks extra 17 windmolens binnen de stadsgrenzen komen om 50 megawatt aan windenergie te halen. 
Op 25 maart 2021 om 13.30 uur is er een raadsvergadering over de gewijzigde zoekgebieden. In mei besluit de gemeenteraad erover.