Een windmolenwijzer voor de kiezer graag

‘De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart lijken een moment om de wens van omwonenden te peilen. Maar wie de programma’s van de grootste partijen in de Stopera erop naleest, wordt weinig wijzer. GroenLinks zette de molens afgelopen vier jaar geestdriftig op de kaart, maar in het verkiezingsprogramma van de partij, warempel, bijna geen woord erover. Binnen het duurzaamheidschapiter van GroenLinks is het W-woord als één van de zeventien punten weggestopt. ‘Waar dat verantwoord kan, zet Amsterdam windmolens neer om extra windenergie op te wekken.’ Cryptisch taalgebruik om stemmenverlies te beperken, lijkt het….’

Windmolens: Science Park en IJburg nog altijd in beeld

De gemeente haalt met een online enquête en workshops momenteel ‘informatie op voor de gemeenteraad’. De opzet van de enquête en de workshops is echter zo dat deelnemers niet vrij zijn in hun antwoorden. De vragen zijn zo opgesteld dat de respondent zich per definitie al voegt naar de door de gemeente vooraf geschetste kaders. 

Botenprotest tegen komst windmolens

Op zaterdag 24 april vaart een protestvloot vanuit de IJburgbaai via Vuurtoreneiland, Schellingwoude en het Cornelis Douwesterrein naar de Noorder IJplas en terug. Bezorgde Amsterdammers protesteren hiermee tegen het voornemen van de gemeente om binnen de stadsgrenzen van Amsterdam 17 windturbines te plaatsen.

Henk Spaan: ‘Onmisbaar’

Door onduidelijkheid in een brief van Hugo de Jonge worden nu ook kantoorbediendes in ziekenhuizen met voorrang ingeënt tegen corona. Als Hugo de Jonge zich zou bemoeien met een tewaterlating, sloeg het schip al om terwijl het nog van de […]