Nieuws

VVD legt bom onder subsidiebeleid, er wordt niet gekeken naar de besteding

Amsterdam-Oost bezuinigt in 2016 met de kaasschaaf: iedereen die in 2015 subsidie kreeg van het stadsdeel krijgt dat komend jaar ook, alleen dan 2,11% minder. Bizar, vindt de VVD: “Wij willen onderzoeken of organisaties wel gedaan hebben wat ze beloofden. Bovendien was dit dé kans om ons als bestuurscommissie te profileren.”

‘Subsidies’ en ‘kaasschaaf’. Het zijn twee woorden waar een gemiddelde VVD-er van gaat steigeren, ook in Oost. Dus toen hun voorstel voor een extern onderzoek naar de gesubsidieerden het niet haalde in de bestuurscommissie ging er meteen een persbericht uit. In Oost zou een ware ‘subsidiechaos’ zijn ontstaan en het dagelijks bestuur zou ‘weglopen voor zijn verantwoordelijkheden’.

Eindelijk wat politieke reuring in de anders zo rustige bestuurscommissie. Wat is het probleem? “Toen wij door de toegekende subsidies gingen, kwamen we vreemde dingen tegen,” vertelt VVD-fractievoorzitter Marcel Mokveld. “Er stonden organisaties op die niet eens meer bestaan en Cordaan, een club die onlangs een bestuurder een riante ontslagvergoeding had gegeven, kreeg ook geld van het stadsdeel. Door de verschuiving van macht van stadsdeel naar centrale stad is veel onduidelijk geworden. Organisaties kunnen bij zowel de stad als in Oost geld aangevraagd hebben. Op dit moment is de afstemming tussen Stopera en stadsdeel echt een probleem. Daarom wilden wij een extern bureau alle subsidies laten controleren volgens het nieuwe gemeentelijke toetsingsbeleid.”

Mokvelds fractiegenoot Monique van Bijsterveld weet dat een aantal organisaties het lastig zouden krijgen onder het nieuwe toetsingskader en stelt vraagtekens bij een aantal van de huidige toekenningen. “Volgens de nieuwe regels mogen alleen stichtingen subsidie aanvragen, maar nu zitten er toch nog bv’s tussen. Ook zijn er clubs die bijna volledig afhankelijk zijn van subsidie van het stadsdeel, dat is ook niet goed. En het geld mag niet gebruikt worden voor structurele kosten, dus je mag er geen mensen van in dienst nemen, wat nu soms wel gebeurt.”

Het voorstel om alle subsidies meteen tegen het licht te houden, ging een meerderheid van de commissie te ver. “Dat toetsingsbeleid van de gemeente hadden wij officieel pas binnen op de dag dat we het subsidiebeleid voor 2016 bespraken,” zegt Aisha Schol van GroenLinks en partijgenoot van Nevin Özütok, samen met Ivar Manuel (D66) verantwoordelijk voor de subsidies. “Er was niet genoeg tijd om voldoende informatie in te winnen en er goed naar te kijken.”

Brede steun was er wel voor een gematigder voorstel van D66 waarin er naar de subsidies voor 2017 en 2018 wel kritisch gekeken wordt. Daarbij zal het toetsingskader van de gemeente leidend zijn, een richtlijn die in juni dit jaar werd aangenomen. Het aanvankelijke idee om snel besluiten te nemen over de subsidiestromen voor die twee jaren is daarmee van de baan.

Toch blijft het de VVD dwars zitten. Van Bijsterveld: “Voor het hanteren van de kaasschaaf heb je het stadsdeel niet nodig, dat kan de centrale stad zelf ook. Wij moeten de oren en de ogen van de stad in Oost zijn. Kúnnen we een keer onderscheidend zijn, laten we het zitten. Ik vind het maar slappe hap: we hadden eindelijk een levendig debat kunnen voeren over de vraag wat we als stadsdeel nu echt belangrijk vinden en waar we geld aan uit willen geven.”

Aisha Schol is verbaasd over de felheid van de VVD: “Natuurlijk moeten we het daarover hebben. Maar als de VVD dit zo belangrijk vindt, vraag ik mij wel af waarom zij het initiatief dan niet genomen hebben. In alle vergaderingen op weg naar de kaasschaaf hebben ze geen enkel voorstel gedaan en ik heb ook nog nooit vernomen welke keuzes de VVD zou willen maken.”
Door Pieter-Bas van Wiechen

Meer dan 10 miljoen
In totaal verstrekte Oost 10.935.941 euro aan subsidies. Alle aanvragers krijgen in 2016 2,11% minder. Organisaties en festivals die niet meer bestaan krijgen geen geld.
Dynamo en Civic, de twee grootste welzijnsorganisaties in Oost, gaan er met ruim de helft vandoor. Alles bij elkaar opgeteld ontving Dynamo 5.459.236 euro over twintig verschillende aanvragen en B&A Civic 2.294.719 over negen verschillende aanvragen. Cordaan, de stichting waarvan de directeur onlangs een riante ontslagvergoeding ontving, kreeg in 2015 van het stadsdeel 140.195 euro over vijf aanvragen.

Lees ook:
Vriendelijk vragen om periodieke subsidies Oost (21-10-2015)
Onduidelijkheid over besteding subsidies, clubs in sociale sector online vaak niet te vinden (26-09-2013)

Subsidietoekenningen Oost in 2015 boven 100.000 euro
Wat? Organisatie Bedrag €
Jongerenwerk Dynamo 2.014.386
Schuldhulpverlening B&A Civic 1.294.294
Exploitatie en programmering BC Oosterpark, Transvaal, Brinkhuis, Park de Meer en Kraaipan
Dynamo 951.642
Faciliteren actief burgerschap en vrijwillige inzet Dynamo 394.740
Participatie activering algemeen Dynamo 358.978
Exploitatie en beheer Meevaart St. Meevaart Ontw. groep 318.000
Activiteiten talententent en kinderwerk Dynamo 292.000
Collectief en preventief programma Dynamo 286.618
Jongeren intensieve schuldhulpverlening Dynamo 251.252
Talententent 4–12 jaar Dynamo 240.230
ViiA IJburg en ViiA Post Oost Viia 233.000
Mentorproject SKC 200.286
Faciliteren actief burgerschap en vrijwillige inzet (w.o. buurtkrant de IJopener) B&A civic 187.078
Oostblok Podiumpartners 163.000
Activerende dagbesteding/ontmoeting/empowerment B&A Civic 161.781
Ouderenwerk collectief en preventief programma B&A Civic 158.355
Kunsteducatie Rode Loper op school 150.000
Participatiecentrum Oost Dynamo 150.000
Empowerment o.a. IJburg werkt Dynamo 146.770
Veldwerk Jeugd & Veiligheid St. Streetcornerwork 141.011
Participatiecentrum Oost B&A Civic 120.000
Educatie & Participatie Cyberzoek Cybersoek 104.045
Exploitatie en activiteiten Rumah Kami (inkoop!) Archipel 101.000