Nieuws

Vriendelijk vragen om periodieke subsidies Oost

Vanuit de centrale stad heeft de bestuurscommissie Oost een taakstelling op subsidies meegekregen. In gewoon Nederlands: er moet worden bezuinigd op subsidies. Dat moet zo eerlijk en democratisch mogelijk. Vóór 1 oktober 2015 mochten de lokale organisaties hun voorstel doen voor periodieke subsidies. Nevin Özütok beoordeelt, op aanwijzing van de bestuurscommissie Oost.

Dinsdagavond 29 september, vlak voor de aanvraagdeadline, was er een carrouselzitting. Normaal zijn insprekers boos. Nu kwam de ene na de andere lokale organisatie haar begroting voorleggen, vriendelijk vragen en hun onmisbaarheid toelichten. Sommigen smekend, anderen vragend en alternatieven voorstellend. De publieke tribune zat overvol.

Iedere organisatie kreeg drie minuten om de commissieleden te overtuigen van het belang van hun voortbestaan. Jeugdtheater IJburg kwam voorbij, de IJopener, Oost Online, de stichting ABC voor hulp voor vrouwen, theater Oostblok en ook theater Het Badhuis. Verder huiswerkbegeleiding, hulp voor ouderen, computercursussen. Het leek niet op te houden. De een vroeg twintigduizend euro de ander alleen hulp bij verbouwing. Dat leidde tot een hoop jaloerse blikken over en weer, want als hij veertigduizend durft te vragen, terwijl jij maar twintigduizend op je lijstje hebt… Vraag jij dan niet genoeg of vraagt die ander dan te veel?

De subsidies liggen onder een vergrootglas sinds kritische vragen van destijds raadslid Rik Torn (VVD) en een publicatie op GeenStijl in 2011. Naar aanleiding van de bezuinigingsronde ‘Versterking Sociaal Domein’ stelde Torn een lijst op met wat hij ‘onzinsubsidies’ noemde. Zo organiseerden acht gesubsidieerde migrantenorganisaties lessen Arabisch, Turks enzovoort en werd voor een bridgecursus dertienhonderd euro subsidie uitgegeven. Ook de Brug schreef in 2013 kritisch over het subsidiebeleid in Oost.

Dwars-redacteur Arie van Tol klaagde na afloop tegen het commissielid van de SP dat er maar vier leden van de bestuurscommissie aanwezig waren en één lid van het DB, Nevin Özütok. Ook vonden veel mensen dat ze vanaf de publieke tribune maar slecht te verstaan waren. Dat kwam doordat er tegelijkertijd aan de overkant van het gangpad een andere vergadering was belegd, waar iedereen flink zat te schreeuwen. Ook in de naastgelegen rookruimte liep de discussie soms hoog op.

Aan het einde van de zitting zei het aanwezige bestuurscommissielid Nevin Özütok dat de taakstelling is opgelegd door de Centrale Stad. Zij zou het liever anders zien, drukte ze de insprekers op het hart.

Op 27 oktober beslist de bestuurscommissie definitief over de invulling van de taakstelling voor de komende drie jaar. De Brug blijft de ontwikkelingen volgen.