Nieuws

Onduidelijkheid over besteding subsidies, clubs in sociale sector online vaak niet te vinden

24 van de bijna 150 sociale clubs die dit jaar subsidie van stadsdeel Oost krijgen, zijn online niet of nauwelijks te vinden. De Brug zet de tien opvallendste voorbeelden op een rij.

Er hangt geen bordje op de deur en ook in de hal van moskee Nasr is er niets dat duidt op de aanwezigheid van Stichting Hulppost Indische en Dapperbuurt (SHID), die op dit adres zou moeten zitten. De naam impliceert dat je ergens naartoe kunt voor hulp, maar op een oude, biddende man na die ons met een knip van zijn vinger richting deur wuift, is er niemand aanwezig.
Ook de andere drie adressen die google verbindt aan de stichting – twee in Amsterdam Oost en één in Diemen – blijken niet te kloppen. Het zijn woonhuizen waar niet wordt opengedaan. Toch heeft de stichting dit jaar een subsidie van 75.000 euro toegewezen gekregen.
Online duikt de SHID alleen op in een stokoude Lionsfolder. SHID heeft geen eigen site, Facebookpagina, Hyves of Twitter. Uit de folder blijkt dat de stichting bemiddelt tussen jongeren en instanties. Verder wordt online niet duidelijk wat de SHID doet en voor wie.
Bij een tweede zoekpoging vinden we in een Amsterdamse bedrijvengids een telefoonnummer. Dat blijkt van SHID-penningmeester Tim Stok. Pas dan wordt het duidelijk dat het hier om een jongerenwerker gaat die uitstapjes maakt met moeilijke jongens. Waaraan het geld precies wordt uitgegeven, wordt ook niet duidelijk als we via de mail het jaarverslag toegezonden krijgen.

Gebrekkige informatie
SHID is niet de enige organisatie die online de zaakjes slecht op orde heeft (zie pagina 3). Met name migrantenclubs hebben moeite met hun online informatievoorziening.
Maar wat betekent dit? In ieder geval dat het moeizaam participeren, integreren en meedoen is wanneer je als buurtbewoner van buiten die clubs komt. En is dat nou, als we de teksten goed lezen, niet juist de doelstelling van veel van deze initiatieven? Integratie, sociale cohesie, gemeenschappelijke activiteiten. Het zijn termen die in deze zoektocht zo vaak terugkomen dat ze bijna sleets worden, maar kennelijk moet je wel eerst mensen kennen voordat je in het participatiewalhalla komt.

Stadsdeel: controle deugt
In een reactie laat portefeuillehouder Lieke Thesingh weten dat het stadsdeel wel degelijk eist dat clubs online zichtbaar zijn. Er is zelfs een speciale stichting ingericht om te helpen met online zichtbaarheid, Stichting Cybersoek (zelf goed voor ruim een ton subsidie dit jaar). Pas aan het eind van het jaar wordt gekeken of daaraan voldaan is. “Wij vinden het belangrijk dat clubs online zichtbaar zijn, anders blijft het bij het bekende groepje dat er al vanaf weet.” Volgens de wethouder controleert de gemeente de sociale stichtingen en verenigingen online, maar ook door bezoeken af te leggen en te bellen. Heeft een subsidieontvanger zijn online zichtbaarheid aan het eind van het jaar niet op orde, dan kan dat gevolgen hebben voor een volgende aanvraag, aldus de wethouder.

Subsidieontvangers weinig transparant – schiet controle tekort?

Tenminste 24 van de bijna honderdvijftig sociale clubs zijn online niet of nauwelijks te vinden. Een opsomming.

El Fanaar
Googlen naar Stichting El Fanaar levert weinig anders op dan dit zinnetje op de site hotfrog [sic]: “deze stichting is klaar voor alle Arabisch migeranten Egyptich, leren echt egyptis leren arabisch”. Ook het wijkopbouworgaan Oost, de ondersteuner van buurtinitiatieven, zegt op zijn site nog geen informatie te hebben ontvangen.
Subsidie: 4.479 euro

Vereniging De Piramide
Als we De Piramide googlen stuiten we op een noodkreet van de webdesigner. “Tot op de dag van vandaag is de rekening (voor het logo en de site) niet betaald. Omdat we ten einde raad zijn hebben we besloten om dit bericht online te zetten.” De kopjes ‘visie’ en ‘missie’ zijn leeg, de vereniging is telefonisch niet bereikbaar. Misschien kan de webdesigner toch nog een poging tot contact doen? Want dat geld is er in ieder geval wel.
Subsidie: 4.363 euro

Stichting SAN Oost
Deze stichting heeft alleen een Facebookpagina. Daarop vertelt de stichting kort het een en ander over zichzelf. “Het activiteitenaanbod van Stichting SAN sluit nauw aan op de behoefte van de Surinamers, Antillianen en andere Nederlanders die steeds vaker meedoen aan activiteiten van SAN.” Activiteiten zijn echter onvindbaar. De Facebookpagina vermeldt wel twee telefoonnummers. Het eerste nummer dat we bellen bestaat niet. Het andere nummer is dat van buurthuis Dynamo. Daar hebben ze nog nooit van de stichting gehoord.
Subsidie: 8.880 euro

Ibno Khaldoun
Amsterdam-Oost blijkt, net als Rotterdam, een Stichting Ibno Khaldoun te hebben. Bestaansrecht ontleent de stichting aan het organiseren van “diverse activiteiten, voor zowel jong als oud, van Taallessen tot Computerlessen en van Sport tot Discussiegroepen.” De agenda is leeg. Elders op de site staat dat Ibno Khaldoun een open en transparante organisatie wil zijn. Online zouden ‘notulen en andere officiële stukken’ in te zien zijn, maar die blijken onvindbaar. De telefoon wordt niet opgenomen.
Subsidie: 11.000 euro

Stichting Toeloop Regio Oost ofwel Troost
Na enig zoekwerk blijkt Troost een ontmoetingspunt voor en door psychiatrische patiënten te zijn. Hun website is al lange tijd niet bijgewerkt. Iedere zondag zou er een inloop moeten zijn in het Mirror Center, voor 2 euro kan er gegeten worden, aanmelden kan per e-mail. Volgens de agenda was de laatste activiteit (fitness) op 28 april 2013.
Subsidie: 6.000 euro

Stichting El Itihaad Chora
Het subsidiedocument van de gemeente meldt dat er subsidie is verstrekt ten behoeve van diverse activiteiten in 2013. Meer komen we niet over de stichting te weten. De laatste vermeldingen online stammen uit 2003. Adres of een telefoonnummer zijn niet te vinden.
Subsidie: 3.318 euro

Stichting More Healthy People
Dat klinkt best flitsend, maar ondanks de moderne naam is deze club onvindbaar. De KvK vertelt alleen dat de stichting in is gevestigd in Amsterdam-West.
Subsidie: 50.000 euro

Stichting Info & Zo
Bij een zoekopdracht verschijnt er alleen een adres op de Sumatrastraat. Na intensiever speurwerk vinden we de stichting wel op LinkedIn. Ene Hamza Sefiani meldt op zijn profiel dat hij consulent is bij de stichting. Hij werkt ook bij de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente. We vinden zijn naam verder terug in een krantje van het stadsdeel. Hij blijkt onderdeel te zijn van de jongerencommunity in de Indische buurt. Is hij de voorzitter? En wat doet de stichting? Het blijft een raadsel.
Subsidie: 25.000 euro

Stichting Al Maarif
Ook deze stichting houdt zich bezig met integratie en organiseert onder andere computerles, Nederlandse taalles en kooksessies voor vrouwen en kinderen. Bij hun favoriete links staat onder andere een verwijzing naar de Dienst Werk en Inkomen en een link naar de site van de ferry’s naar Marokko. Een agenda ontbreekt. Bij de contactgegevens staat een telefoonnummer vermeld, maar er wordt niet opgenomen.
Subsidie: 12.600 euro

Wordt vervolgd.

Wilt u reageren of alsnog laten weten wat uw club doet? Mail de Brug op redactie@debrugkrant.nl.

De dichte deuren bij de adressen van Stichting Hulppost Indische en Dapperbuurt.
De dichte deuren bij de adressen van Stichting Hulppost Indische en Dapperbuurt.

Galileiplantsoen Hogeweg Julianaplantsoen Diemen

10 Reacties

 1. Beste Rosanne Kropman,

  Als bevriende organisatie van stichting SAN, is bekend dat deze stichting jaarlijks een gezellig , mooi Keti Koti Festival organiseert op het Kastanjeplein.
  Met succes rond de 1500 bezoekers.
  Mew. Wijnaldum de drijvende kracht in deze stichting bereikt vandaag de respectabele leeftijd van 80 – niet echt een internetgeneratie -.
  Wellicht dat ze daar voor iemand in dienst moet nemen die de digitale kant moet uitvoeren.
  Wat zou een personeelslid kosten tegenwoordig?
  Vriendelijke groeten,
  P.Lieuw
  AANEEN
  http://www.verenigingaaneen.nl

 2. Wat opvalt is dat alles en iedereen langs elkaar heen blijkt te werken.
  Nu gaat de VVD in Amsterdam zuid-oost er zich weer mee bemoeien, door te stellen dat je zonder een site met actuele gegevens, geen subsidie meer zou mogen krijgen.
  Ze zitten daar zo te zien nogal dringend om werk verlegen nu alle problemen in Amsterdam inmiddels zijn opgelost (?)

  De belastingdienst is daar al voortvarend mee bezig.
  Veel van die verenigingen en/of stichtingen zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en die krijgen al de verplichting hun actuele gegevens op het web te publiceren en dat wordt straks ook gecontroleerd.
  Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht de volgende gegevens op de website te vermelden:
  Naam
  RSIN of fiscaal nummer
  Contactgegevens
  Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
  Beleidsplan
  Beloningsbeleid
  Doelstelling
  Verslag van uitgeoefende activiteiten
  Financiële verantwoording

  En wacht niet tot het laatste moment.
  Confucius zei het al;
  Stel niet uit tot morgen, wat gij heden doen kunt.

  http://www.komp-u-ter-hulp.nl/ANBI_gegevens/anbi.htm

  Mvrgr.
  Ton Mertens

 3. Ik ben blij dat er vanuit andere organisaties gereageerd is op de activiteiten van het SAN. De vier personen die werken voor het SAN zetten zich op verschillende niveaus in. De kosten voor onze inzet krijgen we niet door het Stadsdeel vergoed maar vanwege onze betrokkenheid voor de gemeenschap, blijven we onze activiteiten uitvoeren. Op donderdag in de Anna Bonifaciusparochie, Woensdag in buurtcentrum Oosterpark, themamiddagen in de Muiderkerk op zondag, jaarlijks kinderfeest in buurtcentrum Oosterpark, themamiddagen over huiselijke harmonie en ondersteuning voor vrouwen met HIV en natuurlijk onze jaarlijkse Ketikotiviering. in samen werking met Cordaan afdeling Kastanjehof,dit jaar voor de 19e keer.
  Het zou misschien handiger geweest zijn om te reageren via Facebook en te vragen waar U eens langs kunt komen om te zien wat we doen in plaats van het SAN die als stichting al 30 jaar actief is in de buurt in een kwaad daglicht te zetten.
  Aan de andere kant hoeft het SAN zich niet te verdedigen door woorden dat doen onze activiteiten wel.. Het SAN heeft zelfs een woongroep geopend in combinatie met de afdeling Wonen voor Ouderen in de Koffijboomstraat in het centrum van de stad.
  Reden waarom U ons telefonisch niet kunt bereiken, is omdat we allemaal een vijfdaagse werkweek hebben en de activiteiten in onze vrije tijd aan de buurt aanbieden. Bijzonder dat het Stadsdeel ons wel kan bellen en wat inspreekt en U niet. Bij ons zijn de activiteiten prioriteit, we hebben een achterban, die niet alleen maar achter de computer zit maar elkaar spreekt en ziet.
  Verder maken we gebruik van de Antilliaanse en Surinaamse radiostations als we reclame voor onze activiteiten maken want daar luistert onze doelgroep naar. Onze stichting profileren in de voor ons nieuwe sociale media is dus inderdaad voor ons niet het allerbelangrijkst en je moet daar vooral tijd voor hebben. Dat hebben wij als werkende vrouwen, moeders , verzorgers bijna niet..
  Bij bovengenoemde plekken kunt U altijd naar het SAN informeren. Wilt U graag mee-eten samen met de andere bewoners uit de Oosterparkbuurt op woensdag ? Of kleding maken of vermaken om zo Uw kosten in deze zware tijden te verminderen U bent van harte welkom !

 4. Wat is dit voor een flutonderzoek?
  Hoe kan iemand die DIGITAALAnalfabeet is zo een opsomming maken van allerlei organisatie die goed werk doen in de buurt, en dit met minimale middelen, en ook nog subsidiebedragen gaan noemen die deze organisaties krijgen???. Deze dame suggereert dus dat deze organisaties subsidies krijgen die in twijfel worden gebracht? Dit omdat ze geen Online-agenda OF digitaal te vinden zijn op het web? huh…Lees goed wat er staat mevrouw Rosanne
  Een eenvoudige meneer Google zoekopdracht levert het volgende op over AL Maarif:
  https://amsterdam.jekuntmeer.nl/de-sociale-kaart/al-maarif-1492
  Wel degelijk een aantal activiteiten met bijbehorende tijden (rooster), de andere activiteiten zijn we aan het updaten, doordat er een Einddatum op de webpagina staat. (neem even de moeite om dit daadwerkelijk te onderzoeken).

  Was het niet beter voor dit flutonderzoek dan ook gelijk handig om dit lijstje
  ( https://amsterdam.jekuntmeer.nl/de-sociale-kaart ) af te werken.
  En niet alleen maar focussen op een paar organisaties, die het met de minimale middelen moeten doen.
  Ik wil deze dame die zich als onderzoekster voor wil doen het volgende zeggen, en dat kan ze verifiëren bij de hostmaster van jekuntmeer.nl

  Als deze dame zich beter had ingelezen en voorbereidt, dan had ze kunnen weten dat er vanuit het stadsdeel een website is waar organisaties zich digitaal kunnen tonen en DAAR WAS ALMAARIF DE EERSTE die zich aanmeldde en ook ALS EERSTE te zien was op deze website.
  Ik heb veel te zeggen en kan ook veel zeggen over de digitale snelweg, het is tevens mijn werk…en schroom niet om mij contact op te nemen zodat ik u het een en ander kan vertellen wat een vrijwilliger mee moet maken om iets voor de buurt te doen, en dat kan makkelijk , en zonder een agenda op het web…
  Met uw artikel heeft u de brug die we jaren aan het bouwen zijn vernietigd…evengoed een vriendelijke groet van Vrijwilliger Najem Oulad Ali (Stichting Al Maarif, Stichting Ibnokhaldoun,BIO…en nog vele andere organisaties)

 5. Beste Rosanne,
  Vereniging de Piramide is bereid op vrijwilligsbasis om je digitale in te werken want we staan al op http://www.je kuntmeer.nl wat je blijkbaar niet kunt vinden.
  In afwachting van jouw aanmelding.

  Met vriendelijke groet,
  Vereniging de Piramide

 6. Ra, ra, welke is van mij?

  Ben je in voor een raadsel, Rosanne? Vier foto’s van vier voordeuren van jouw hand:
  – Een komt voor ons uit de lucht vallen.
  – Een is van een al jaren overleden bestuurslid.
  – Een is van een onlangs afgetreden bestuurslid.
  – Een deur ervan is van mij.

  Ra, ra. Welke is van mij? Tip: een aanwijzing vind je via de Kamer van Koophandel. En durf jij dan op mijn bel te drukken om de echte feiten over de Stichting Hulppost Indische- en Dapperbuurt te horen? Bijvoorbeeld dat je met ons straatwerk niets aan een kantoor of aan een website hebt, behalve kosten en misschien een tevreden journalist? En over onze inzet als vrijwilligers voor jongeren in Oost? Tot nu toe houd je echt contact af. Waarom? Je bent toch niet bang dat je het misschien mis hebt? Wij bijten niet, hoor. Iedereen maakt wel eens pijnlijke fouten. En pijnlijk is het voor ons in ieder geval. Als dat je doel was, dan is dat goed gelukt. Zo niet, dan lezen wij dat graag de nieuwe feiten terug in De Brug.

  Tim Stok
  Vrijwillig medebestuurder/penningmeester van de SHID en aantal andere organisaties.
  Makkelijk te vinden op internet.

 7. Mooi stukje onderzoeksjournalistiek. Ik moet echt lachen om de paniekerige reacties van de ‘bestuurders’ van deze nepstichtingen. Benieuwd hoeveel geld er in de zakken van deze mensen verdwijnt. Gokje? Ik denk alles of bijna alles. Jarenlang hebben ze zich vrolijk gemaakt omdat de gemeente Amsterdam zo makkelijk om de tuin te leiden is/op te lichten is. En nu ze betrapt zijn, gaan ze janken. Hoe typisch. Ook leuk dat Stichting Al Maarif de Dienst Werk en Inkomen bij haar favoriete links heeft staan, en niet een vacaturebank ofzo. Hoe voorspelbaar wil je het hebben. En mevrouw Stiphout van Piramide: misschien een ideetje om de webdesigner te betalen???

 8. @Lieze Anjer
  Je reactie is van 5 okt omstreeks 4:40 uur, lekker op stap geweest, en ik denk dat je niet al te nuchter bent geweest.
  Je schreef “Ook leuk dat Stichting Al Maarif de Dienst Werk en Inkomen bij haar favoriete links heeft staan, en niet een vacaturebank ofzo.”
  Wij hebben tenminste een link naar de DWI, en dit omdat onze doelgroep heel weinig of geen eerlijk kansen krijgt om alsnog deel te nemen in de arbeidsmarkt, dus DAAROM geen link naar de vacaturebank. Wij hebben door middel van onze laagdrempelige activiteiten alsnog veel mensen geholpen om bv de taal te beheersen, en zich zelf te kunnen redden in een samenleving waar mensen zoals jij GEEN kansen gunnen aan onze doelgroep. En over zakken vullen, dat laat ik aan de echte zakkenvullers, en als je alsnog twijfelt dan zijn er altijd nog de jaaroverzichten die het stadsdeel krijgt, en waarbij zelfs WIJ ALS vrijwilligers kosten UIT EIGEN ZAK betalen , denk daarbij aan parkeergeld of reiskosten, en soms zelfs materiaalkosten…JA, zo zijn wij, in jouw ogen onmogelijk, maar dat komt door de AFGUNST en de HAAT die je meedraagt. En die is aangewakkerd door dit flutartikel van onze Brug redactie.
  Ik hoop dat ik ook een eerlijke kans krijg, en dat dit stuk ook wordt gepubliceerd, want we zijn tenslotte in een land waar vrije meningsuiting hoog in het vaandel staat (of is), mijn NL. is niet zo denderend, vooral als ik een beetje geiriteerd raak door allerlei beschuldigingen aan het adres van mensen die jaren lang goed werk hebben geleverd…en ik nodig “De Anjer” graag uit om het met eigen ogen aan te schouwen…Ik eindig met deze uitspraak “Zet een potje honing en de bijen komen er wel vanzelf op af” Daarmee bedoel ik, dat wij zeker weten dat we goed werk hebben geleverd, en zullen blijven doen, en dat we dat graag doen voor onze doelgroep, en dat we dat zullen verdedigen met alle middelen die we hebben…dus Anjer, maak maar een afspraak met me, en dan gaan we verder praten.
  Najem Oulad Ali
  Vrijwilliger Stichting Al Maarif/Ibnokhaldoun/BIO en nog vele andere organisaties….en ook nog een vaste baan.

Comments are closed.