Nieuws

Voor- en tegenstanders: Oplossing Cruyff Court in zicht

Voor- en tegenstanders zijn na ‘intensief, goed en soms pittig overleg’ tot een oplossing gekomen voor de problematiek rond het Cruyff Court in het Ed Pelsterpark. Er blijft in hun gezamenlijk opgestelde visie een kleiner voetbalveld in het park behouden en het Cruyff Court wordt verplaatst. Ze benadrukken het belang van (spoedige) realisatie van nog meer speelplekken en een honk voor 12+ jeugd op IJburg.

Toen portefeuillehouder Thesingh in oktober 2011 aankondigde dat het Cruyff Court in het Pelsterpark dicht moest vanwege overlast, ontstond veel commotie. Veel bewoners en ook raadsleden vonden dat het Court niet zomaar gesloten kon worden. In een unaniem aangenomen motie, waarin de portefeuillehouder werd gemaand tot nader onderzoek, werden ook voor- en tegenstanders met elkaar en een bemiddelaar om tafel gezet.

Dit overleg tussen buurtcomité Ed Pelsterpark en JCC=OK heeft nu geleid tot een compromis. Er blijft een voetbalveld (dus geen multifunctioneel veld) in het Ed Pelsterpark behouden dat 30×20 meter en geen JCC is. De trapveldjes in het Van Goghpark en in het Spyburgpark op Steigereiland Noord worden zo spoedig mogelijk voorzien van kunstgras. Ook het geplande veld op kavel 50 (Rieteiland) wordt zo snel mogelijk aangelegd. In de nabije toekomst zorgt het stadsdeel voor nog veel meer speelplekken, ook voor 12+ jeugd. Alle velden krijgen een soortgelijke uitstraling met een (natuur)hek erom heen, zodat ze gelijkwaardig zijn en dus verspreid gebruik in de hand werken.

Het Cruyff Court blijft behouden, maar wordt binnen IJburg verplaatst. Het Spyburgpark wordt geschikt geacht, maar liever nog zien de comités het JCC op een andere plek op Haveneiland neergelegd worden. Daarnaast zorgt het stadsdeel op korte termijn voor een jeugdhonk, zoals beloofd. Ook hiervoor vinden de comités het Spyburgpark een geschikte locatie.

Mathijs Resink (JCC=OK), namens de beide comités : “Uitvoering van bovenstaande punten betekent wat ons betreft een aanzienlijke uitbreiding van sport- en spelvoorzieningen voor de jeugd op IJburg, terwijl ook het Johan Cruyff Court behouden blijft op een locatie die, naar verwachting, minder gevoelig zal zijn voor overlast.”

De comités, die dus ook naast de lopende ‘ontwerpsessies’ over herinrichting van het Ed Pelsterpark de koppen nog vaak bij elkaar hebben gestoken, maken zich gezamenlijk sterk voor deze oplossing. Ze roepen portefeuillehouder Thesingh, het overige stadsdeelbestuur, de stadsdeelraad en alle bewoners van IJburg op om hun ideeën tijdens de slotbijeenkomst over het Pelsterpark op 16 april aanstaande om 20 uur in het IJburg College te omarmen.

Lees ook:
Nieuw kunstgrasveld op kavel 50, Rieteiland (04-04-2012)
Drie scenario’s Ed Pelsterpark gepresenteerd (20-03-2012)
Twee extra trapveldjes, om het Cruyff Court te ontlasten (22-02-2012)
Eerste ontwerpsessie: niet één functie dominant (23-02-2012)
Cruyff Court verdwijnt niet van IJburg (15-12-2011)
Drie keer zoveel pubers in 2020 (15-12-2011)
Cruyff Court in het Ed Pelsterpark, ja of nee? (24-11-2011)
Bewonerscomité Ed Pelsterpark: ‘Er màg gevoetbald worden’ (24-11-2011)