Nieuws

Cruyff Court in het Ed Pelsterpark, JA OF NEE?

Het in september 2009 zo vreugdevol geopende Cruyff Court in het Ed Pelsterpark op IJburg is een molensteen geworden om de hals van stadsdeel Oost. Drie jaar intensief beheer hielp niet om problemen met de van het veld gebruik makende jongeren het hoofd te bieden. Ten einde raad besloot wethouder Thesingh op 3 november, tijdens een emotionele buurtbijeenkomst, vrij onverwacht het IJburgse Cruyff Court te sluiten. Toen ontstond er pas echt commotie.

Verontruste wijkbewoners Jan Gunther en Mathijs Resink startten direct een lobby voor behoud van het court op de plek waar het nu ligt. “Er is in de wijk een grote behoefte aan een sportvoorziening als deze. Je denkt toch niet dat de overlast tegelijk met het Cruyff Court verdwijnt? Of dat de jongeren die overlast veroorzaken straks weg zijn? Een misvatting!”

Ook kinderen, onder aanvoering van Ivar (11) en Sasja (9), kwamen in actie. Zij kregen tijdens een politieke avond op het stadsdeelhuis zelfs spreektijd om hun zorgen te delen. Maar wethouder Thesingh (GroenLinks) zag geen andere oplossing. “De overlastmeldingen in het Ed Pelsterpark zijn heel reëel,” zei ze. “Velen vinden dat het plein te veel wordt gedomineerd door voetballers, anderen weer niet en uiteindelijk is iedereen boos op elkaar.”

Daarmee wilde ze niet zeggen dat een Cruyff Court op IJburg niet zou thuishoren. “Alleen lijkt dit niet de goede plek.” De Cruyff Foundation ziet geen heil in sluiting van het sportveld. Manager Ilja van Holsteijn: “Het Cruyff Court op IJburg lijkt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. IJburg heeft de opgroeiende jeugd weinig te bieden en het court voldoet duidelijk aan een behoefte.”

Raadsleden, verbaasd over het plotselinge besluit, deden veldonderzoek en dienden aan de hand van hun bevindingen een motie in die unaniem werd aangenomen. Het Cruyff Court, zo stellen zij, is een belangrijke en noodzakelijke voorzienig voor kinderen in de wijk. Daarom hebben ze het Dagelijks Bestuur gevraagd om herinrichting en mogelijke geluidswering van het Ed Pelsterpark te onderzoeken en ook uit te kijken naar andere locaties voor een JCC.

Conclusie
Het Cruyff Court blijft voorlopig in het Ed Pelsterpark. Wethouder Thesingh: “Het is nu aan de bewoners. De voor- en tegenstanders moeten samen bekijken hoe zij het sportpark in de toekomst met elkaar, op een voor ieder acceptabele manier, kunnen gebruiken. Het stadsdeel gaat hen ondersteunen in dit proces.”

De stadsdeelraad verwacht in januari 2012 van wethouder Thesingh te horen wat de uitkomst is van de gesprekken met de bewoners en het onderzoek naar de verschillende toekomstscenario’s.

Op 15 november werd tijdens de begrotingsbehandeling van stadsdeel Oost €250.000 gereserveerd voor het oplossen van de situatie rond het Cruyff Court. Naar een bemiddelaar in het conflict tussen verschillende bewoners wordt nog gezocht.

Wat is nu die overlast?
De overlast, aldus het buurtcomité, is tweeledig. Ten eerste is er de geluidsoverlast van zeven dagen per week voetbal, waarbij wordt geschreeuwd en de bal continu tegen de hekken kleddert. Doordat het Ed Pelsterpark een ‘postzegelparkje’ is, omgeven door stenen bebouwing, veroorzaakt al het geluid een continu gegalm.
Dan is er ‘structurele, grove’ overlast van ‘oudere jongeren’ van een jaar of 16 tot 25, afkomstig uit de hele stad. Sinds de herinrichting van het Boerhaaveplein in Oost komen ook de jongeren uit die wijk hiernaartoe. Ze komen met scooters, bezetten daarmee parkeerplekken voor vrienden die later met de auto komen en blijven vaak de hele avond. Een aantal van hen gaat voetballen, maar verreweg de grootste groep – ‘een man of veertig’ – staat langs de Maria Austriastraat te praten, te schreeuwen en hard muziek te draaien. Dit gebeurt in de zomer meerdere keren per week. “Voetballen en samenkomen mag,” zegt een buurtbewoner, “maar ze staan zo dichtbij mijn keukenraam, dat ik wel eens het gevoel heb dat ik tussen hen in te sta koken.”
De meeste buurtgenoten houden dan ook noodgedwongen alle ramen aan de voorzijde van hun huis gesloten, ook ’s zomers.

Een uitgebreid verslag van alle gebeurtenissen rond het Cruyff Court, inclusief een interview met wethouder Thesingh, vind je verderop deze site.