Nieuws

Eerste ontwerpsessie JCC: niet één functie dominant

Het Cruyff Court, in februari tijdelijk omgebouwd tot ijsbaantje voor de buurt

Afgelopen maandag 20 februari vond de eerste ontwerpsessie plaats in het IJburg College. Vijftig betrokkenen kwamen bij elkaar om in kleine groepjes na te denken over een nieuw ontwerp voor het Ed Pelsterpark.

“Emotie belemmert creativiteit,” zei voorzitter Igor Bietebier gedurende de avond. Maar hij kon opgelucht ademhalen; alle neuzen staan redelijk dezelfde kant op. Het Ed Pelsterpark moet een goede plek voor de jeugd worden, waar niet meer één functie dominant is, zoals nu het voetbal. De uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp zijn dan ook het verbeteren van de leefbaarheid en de akoestiek, meer nadruk leggen op groen en minder op sport, en om betrokkenheid bij het park te verhogen.

Jan Gunther, voorstander van een Cruyff Court op IJburg en lid van het comité JCC=OK, heeft het gevoel dat er sinds de bemiddeling in januari al iets bereikt is. “We snappen dat het Cruyff Court in huidige vorm het kleine park teveel belast. Maar zonder slag of stoot weghalen, dat kan niet. Dan moeten er andere voorzieningen komen, zoals een half pipe, beachsoccerveldjes of een steiger in het IJmeer.”

Petra, achter het huidige doel van het Cruyff Court wonend en lid van buurtcomité Ed Pelsterpark, hoopt op een slim ontwerp, afgestemd op de behoefte van de buurt. “Wat er komt, moet leiden tot meer rust en sociale cohesie. En er moet gehandhaafd worden.”

Op 12 en 21 maart zijn de volgende ontwerpsessies. Daarna wordt een eindvisie opgesteld, die in juni wordt voorgelegd aan de stadsdeelraad.
Jeugdhonk mag er komen
In november 2011 zegde portefeuillehouder Lieke Thesingh een tweede jeugdhonk op IJburg toe. Jongeren zelf gaven aan daar behoefte aan te hebben. Buurtcomité Ed Pelsterpark ging met de jeugd in gesprek om een plan te maken. Aan de keukentafel met Clarence, Omar en Ike ontstond een idee dat ze gezamenlijk De huiskamer gedoopt hebben. Dit moet een plek worden waar alle jongeren welkom zijn, waar ze samenkomen zonder iets te moeten, maar wel kunnen doen. Een plek ook waar ze zich verantwoordelijk voor voelen en waar ze trots op zijn.

Omar en Clarence hebben het huiskamerplan gepresenteerd tijdens commissievergadering Sociaal Domein van stadsdeel Oost. Daarnaast is het afgelopen december ingebracht tijdens de bijeenkomst over jeugd op IJburg in het IJburg College.

“De reacties zijn positief,” zegt Petra van het buurtcomité. “De jongeren willen zich inzetten voor De Huiskamer, en het stadsdeel ook. Er zijn locaties op het oog. En er is geld. Wat we nu nodig hebben zijn betrokken IJburgers om deze chillplek te realiseren, samen met de jongeren. Het gaat om fundraising bijvoorbeeld, en om het creëren van draagvlak. Wie voelt zich geroepen? Meld je!”

Het buurtcomité bereik je door een mail te sturen: buurtcomite.edpelsterpark@gmail.com