Nieuws

Twee extra trapveldjes om het Cruyff Court te ontlasten

Na bemiddeling tussen voor- en tegenstanders van het Cruyff Court is de lucht redelijk geklaard en wordt er naar de toekomst gekeken. Het voorjaar komt eraan. In het Ed Pelsterpark zullen in de aanloop naar herinrichting een aantal tijdelijke (geluidswerende) maatregelen worden getroffen. Om jongeren op IJburg meer ruimte te geven worden op korte termijn op verschillende plekken twee trapveldjes aangelegd. “Dat neemt de druk van het JCC hopelijk iets weg,” aldus een woordvoerder van wethouder Thesingh.

Ondertussen wordt gewerkt aan een definitieve herinrichting van het Ed Pelsterpark. Het moet toegankelijk blijven voor voetballers, maar ook meer geschikt worden gemaakt voor omwonenden – jong en oud. Zodat iedereen zich thuis voelt in het kleine, door gebouwen omringde parkje.

Of het Cruyff Court mag blijven, staat nog niet vast. Half februari zette stadsdeel Oost een enquête uit onder directe buurtbewoners, waarin zij kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is. Daarnaast vinden de komende weken drie ontwerpsessies plaats tussen betrokkenen, omwonenden en een creatief bureau. De visie voor het Ed Pelsterpark die daar ontstaat, wordt in juni voorgelegd aan de stadsdeelraad.

De kwestie Cruyff Court
Het in september 2009 geopende Cruyff Court werd in het najaar van 2011 een kwestie. Na drie jaar intensief beheer was het nog niet gelukt om problemen met de van het veld gebruik makende jongeren het hoofd te bieden. Wethouder Thesingh besloot op 3 november 2011 het IJburgse Cruyff Court te sluiten, maar dat stuitte op fel protest van een groep bewoners (JCC=OK). “Er zijn al zo weinig voorzieningen voor de jeugd,” meenden zij. Toen ook alle raadsleden tegen sluiting bleken, mocht het Court voorlopig toch blijven. Er werd €250.000 gereserveerd en een bemiddelingstraject gestart om de problemen op te lossen.

Meer in de krant van morgen.
Lees ook:
Cruyff Court in het Ed Pelsterpark, ja of nee? (24-11-2011)
Drie keer zoveel pubers in 2020 (15-12-2011)
Cruyff Court verdwijnt niet van IJburg (15-12-2011)