Nieuws

Silo op Zeeburgereiland wordt onderwatermuseum [1 april… grapje van de Brug]

Een van de drie silo’s op Zeeburgereiland krijgt definitief een nieuwe bestemming. Stadsecoloog Martin Melchers gaat er in samenwerking met een investeerder een onderwatermuseum realiseren, waarin het IJ – een beschermd en uniek natuurgebied – in al zijn facetten wordt nagebootst. [dit stuk door de Brug werd oorspronkelijk gepubliceerd op 1 april… Met dank ook aan Martin Melchers.]

Melchers: “De silo moet het IJ tonen van achter het CS. Daar is de vaargeul 15 meter diep en heeft overgangen van zout, brak naar zoet water. Er komen exoten voor uit de Kaspische zee, die hier komen via het Amsterdam-Rijnkanaal. Je vindt er ook exoten en vissen van over de hele wereld en uit de Noordzee, binnengezwommen via de sluizen van IJmuiden.

De silo’s, zogenoemde gisttanks, zijn overblijfselen van de in 2006 ontmantelde rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost. De units hebben een diameter van 22,5 meter en steken 23 meter de lucht in (er mag zelfs nog 13 meter bovenop gebouwd worden).
Het mooie is, zegt Melchers, die silo is hol van binnen en al waterdicht. “Zo zijn er relatief weinig aanpassingen nodig om het onderwatermuseum te realiseren. Bovendien kunnen we gebruik maken van het ondergrondse buizenstelsel, ook een erfenis van de RI-Oost, voor de aan- en afvoer van water voor het museum.”

De gemeente, die blij is dat de zo gewenste eyecatcher voor deze kant van de stad eindelijk gerealiseerd kan worden, gaf deze dinsdag toestemming. Amsterdam wilde destijds in 2006 bij de ontmanteling van de RI-Oost de drie kenmerkende historische elementen graag voor het eiland behouden, maar het kostte veel moeite een geschikte partij te vinden.

Eerder waren er concrete plannen om het Annie MG Schmidthuis en de grootste klimmuur van Europa in de silo’s te herbergen, maar die projecten konden om financiële redenen steeds toch geen doorgang vinden.

1 Reactie

Comments are closed.