Nieuws

Crisis zet streep door Annie M.G. Schmidt Huis in silo’s

Een plek waar werk en gedachtegoed van Annie M.G. Schmidt levend worden gehouden, een cultuurhuis waar iedereen zich thuis kan voelen, een kenniscentrum en broedplaats, allemaal prachtige woorden om te beschrijven wat het Annie M.G.Schmidt Huis had kunnen worden. Maar de economische crisis doorkruist alle plannen. Het Annie M.G. Schmidt Huis komt er niet. De gemeente is terug bij af.

Ja, hij is verdrietig. Henk Maas, voorzitter van de stichting Annie M.G. Schmidt Huis, is al drie jaar bezig met de silo’s op het Zeeburgereiland. In 2009 won zijn stichting, samen met projectontwikkelaar AM en woningcorporatie de Alliantie, met haar plan de prijsvraag voor het inrichten van twee van de drie silo’s. Drie jaar lang is er door alle betrokken partijen hard gewerkt om het project te laten slagen, maar eind dit jaar hebben AM en de Alliantie besloten dat het project niet langer levensvatbaar is. Maas: “De malaise in de bouwwereld gooit roet in het eten. Het is financieel niet haalbaar.”

Leonie de Jong, persvoorlichter van de Alliantie, onderschrijft de woorden van Maas. “Wij zouden het casco, de isolatie en het gebruiksklaar maken van de silo’s voor onze rekening nemen. We zouden ook de verhuurder worden van de stichting Annie M.G. Schmidt Huis. Maar het is de stichting niet gelukt om voldoende financiering te vinden voor de inrichting van de silo’s. We zijn daarom genoodzaakt te stoppen. Erg jammer, de silo’s zijn de onbetwiste landmarks van Zeeburgereiland, zeker als dit plan was doorgegaan. Iedereen heeft zich er ook tot het uiterste voor ingespannen, het is verdrietig dat het niet is gelukt.”

IJburg College
AM en de Alliantie hebben de ontwikkelrechten inmiddels teruggegeven aan de gemeente. De Jong: “Die moet zich nu beraden op een nieuwe toekomst voor de silo’s.” Mariolein Hoevenaar, gemeentelijk projectmanager voor Zeeburgereiland, is zich daarvan terdege bewust. “Er komen nu twee silo’s vrij voor een andere bestemming. Voor de derde silo bestaan vergevorderde plannen om er een klimhal in te vestigen, mogelijk in combinatie met sportfaciliteiten voor het IJburg College. Een mooi initiatief dat wij van harte ondersteunen. We hebben het IJburg College gepolst of zij interesse hebben om iets met de twee vrijgekomen silo’s te doen. Er komt een tweede IJburg College op het Zeeburgereiland, dus mogelijk kunnen we functies combineren. Deze plannen verkeren echter nog in een pril stadium.”

Het is denkbaar dat door het wegvallen van het Annie M.G. Schmidt Huis ook andere partijen zich terugtrekken uit Zeeburgereiland, maar Hoevenaar is optimistisch. “We hebben daar gelukkig geen aanwijzingen voor. Er is onverminderd veel belangstelling voor dit gebied, dat behoorlijk centraal en binnen de Ring ligt. AM en de Alliantie blijven actief bij andere projecten en er zijn voldoende andere initiatieven die wel doorgaan. De eerste paal voor basisschool IKC Zeeburgereiland is onlangs geslagen en er komen woningen voor conservatoriumstudenten.”

Voor Henk Maas is het Annie M.G. Schmidt Huis nog geen voltooid verleden tijd. “Het afgelopen jaar hebben andere partijen interesse getoond. Nu AM en de Alliantie zijn gestopt, ga ik die alsnog benaderen. Maar je moet realistisch zijn, ik denk niet dat Annie ooit nog in de silo’s komt. De verbouwing van de twee silo’s is al duurder dan de bouw van een nieuw pand. Dus als Annies Huis ooit doorgaat, dan moet het op een goedkopere manier en op een andere locatie. En als het ons echt niet lukt, dan moet het plan maar een tijdje in de ijskast, tot er betere tijden aanbreken.”

Prijsvraag voor herontwikkeling
In 2008 schreef de gemeente Amsterdam een prijsvraag uit voor een nieuwe bestemming van de silo’s in de RI-Oostbuurt op Zeeburgereiland. De enorme gele kolommen, restanten van de in 2006 ontmantelde Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (vandaar de naam van de wijk, RI-Oostbuurt), moesten als cultureel erfgoed behouden blijven. Net zoals de twee (veel kleinere) betonnen slibvijzelgemaaltjes.
Restaurant Praq, in 2010 geopend in een rode loods in de RI-Oostbuurt en nu nog steeds de enige ‘bewoner’, zou op het dak van het Annie M.G. Schmidt Huis een restaurant krijgen, met een spectaculaire speeltuin op het dak. Maar Ezra Honing, sinds een jaar eigenaar van dit restaurant en huurder van het rode pand van AM en de Alliantie, moet het veld ruimen voor wederom een nieuwe exploitant.
De ontwikkeling van een van de slibvijzelgemalen gaat wel door; daar opent in de zomer van 2013 een creatieve- werk en ontmoetingsplek, waar ook de redactie van de Brug komt te zitten.

Door Michel van Dijk

Lees ook:
Van strontbak naar pronkstuk (10-04-2008)
Annie MG Schmidt Huis wint siloprijsvraag (02-04-2009)
Proeftuin Waaidorp (04-11-2010)