Natuur

Jonge valkjes geboren in het Diemerpark

In 2018 is in een elektriciteitsmast in het Diemerpark een nestkast voor de torenvalk opgehangen, en in die kast zijn deze lente de eerste jongen geboren. De torenvalk is een schitterende, kleine roofvogel, goed te herkennen aan zijn karakteristieke manier van jagen, bidden genoemd. Hij eet voornamelijk kleine zoogdieren zoals muizen, en insecten. De jongen uit het Diemerpark zijn inmiddels uitgevlogen. Zie het filmpje op Youtube door de Vrienden van het Diemerpark.

De torenvalkkast is er destijds gekomen op initiatief van de telgroep broedvogelmonitoring Diemerpark en de Vrienden van het Diemerpark. De nestkast hangt op een hoogte van 18 meter. Lees hier het artikel dat we erover schreven. 

Beeld: Leen Pauwels