Natuur

Vleermuisbunker in het Diemerpark

Langs de Diemerzeedijk is op initiatief van stadsecoloog Els Corporaal een vleermuisbunker aangelegd. “Dit was al een paar jaar een grote wens van mij. Het was even zoeken, maar deze plek bij de paddenpoelen is veelbelovend. Of ze de grot goed genoeg vinden? Ik hoop het maar!”

Van tevoren had niemand het verwacht, maar IJburg vormt een ideaal leefgebied voor vleermuizen. In de avondschemering zie je ze in bepaalde straten langs de gevelrijen scheren, maar ze zijn vooral actief langs de hele buitenrand van het Diemerpark. De omgeving sluit perfect aan bij hun behoeften: open water, rietkragen en bosranden.

In het Diemerpark komen zes verschillende soorten vleermuizen voor, waarvan de meervleermuis het minst talrijk is. Op zoek naar insecten vliegt hij laag over het water en langs het riet. “De meervleermuis is belangrijk voor het gebied”, zegt Els. Vleermuizen zijn beschermde dieren. Ze verblijven graag op koele plekken, zoals grotten en verlaten gebouwen. “Het is afwachten of de bunker daadwerkelijk vleermuizen gaat aantrekken. We gaan dat op een later moment zeker monitoren.”

De bunker, die met de rug naar het Amsterdam-Rijnkanaal staat, is deels ingegraven. De zandheuvel zorgt niet alleen voor een stabiel en koel binnenklimaat, maar trekt ook andere diersoorten aan, zoals de rugstreeppad. Door gaten te boren in het zand ontstond er bovendien nestgelegenheid voor oeverzwaluwen. In de bunker is met grote, ruwe stenen en boomstronken een goede verblijfplaats voor vleermuizen ingericht.

De stadsecoloog benadrukt het belang van dit project: “We doen hiermee ook kennis op over natuurinclusief bouwen op IJburg 2. Het is goed om daar neststenen in te metselen en spleten open te laten voor vleermuizen. Misschien kunnen we ook iets voor ze doen onder bruggen, daar kijken we nog naar.”