Nieuws

Oostelijke Ontsluiting IJburg op schema

De aanleg van de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) vordert gestaag. Eind februari zijn de hoofdliggers en dwarsdragers van de brug geleverd. Die worden de komende tijd geassembleerd op het Nuonterrein aan de noordkant van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Hans Koppes van Ingenieursbureau Amsterdam ziet op de werkzaamheden toe. “De eerste booggeboorte, zo heet dat, werd in maart gebracht. Begin april zijn de contouren van de brug – op land dan nog – echt wel zichtbaar.” In september 2012 wordt de stalen brug ingevaren over het kanaal, in het najaar van 2013 is de complete brug klaar en een paar maanden later moet de OOIJ begaanbaar zijn.

Als OOIJ 2 af is, wordt IJburg ook oostwaarts ontsloten. De rechtstreekse verbinding met de A9 (OOIJ 3) volgt later. OOIJ 1 (van IJburg tot aan de Nuoncentrale) werd in 2004 al aangelegd.

Lees ook:
IJburg krijgt zijn weg naar het oosten (26-05-2011)