Nieuws

‘IJburg verdient een kinderboerderij’

Dominee Rob Visser maakt zich sterk voor een kinderboerderij op IJburg. Samen met landschapsarchitect Heiko Miskotte onderzocht hij mogelijke locaties. Ook presenteerden zij een globaal plan aan de ambtenaren van stadsdeel Oost. Op 5 april is er een bijeenkomst voor alle IJburgers in de Binnenwaai om de belangstelling te peilen. “De bal ligt bij de bewoners.”

Het idee komt niet van hemzelf, zegt hij eerlijk. Visser pikte het op bij een bijeenkomst van IJburg droomt, IJburg doet. Omdat het een goed idee is, adopteerde hij het. “Iedereen is blij met IJburg, merk ik, maar er mist nog veel voor kinderen. En dat in het meest kinderrijke gebied van Europa.”

Waarom dan een kinderboerderij? “Kinderen moeten voor dieren zorgen, dat is instinctief. En belangrijk voor hun ontwikkeling. Ze krijgen er nu op IJburg de kans niet voor. Bovendien, wie leert omgaan met dieren, leert omgaan met mensen.”

“Een kinderboerderij,” zegt Visser dan resoluut, “doet ook een beroep op de gemeenschap. Gehandicapten, die hier her en der in groepen wonen, kunnen zich er verdienstelijk maken. Het bevordert de integratie tussen de vele typen mensen die we hier rijk zijn, en we kunnen jongeren erbij betrekken. Iedereen kan meedoen. Dat zijn toch argumenten genoeg?”

Om het plan verder uit te stippelen had Visser iemand nodig. Goede kennis Ton Schaap – ‘hoofdontwerper van IJburg’ – attendeerde hem op landschapsarchitect Heiko Miskotte van bureau 5F10, die het Diemerpark mede ontwierp.

Miskotte heeft de ruimtelijke mogelijkheden voor een kinderboerderij op IJburg onderzocht. “Daarbij heb je onder meer te maken centraal stedelijk beleid, stadsdeelbeleid, wetgeving op het gebied van dierenwelzijn en de Stichting Kinderboerderijen. Een eerste vereiste blijkt het vinden van een locatie die groot genoeg is. Een halve hectare is de leidraad, maar geen harde eis.” Zijn onderzoek leverde drie mogelijke locaties op: het Diemerpark, Rieteiland Oost (de kavel naast de tennisclub, waar eerst een manege zou komen) en het Ed Pelsterpark.

Ook keek Miskotte goed naar andere kinderboerderijen in de stad. Aan de hand van alle bevindingen presenteerden de twee hun plan aan stadsdeel Oost. Daar zien ze er wel iets in. “Een plek kiezen wordt heel spannend,” zegt Heiko. “Als de keuze bijvoorbeeld valt op het relatief kleine Pelsterpark, zou het meer een soort ‘knuffelhoeve’ worden met kleinere dieren. Maar in alle gevallen moet duidelijk worden of het plan exploitabel is en voldoet aan alle regelgeving.”

De dominee knikt. “Het zou mooi zijn als een serviceclub zich nu al over ons idee wil ontfermen.” Mijmerend: “Dat een Rotary of Lions dit project adopteert, dat hebben we nodig.”

Maar eerst is het aan de bewoners. “Als zij echt een kinderboerderij willen, komen ze op donderdag 5 april naar De Binnenwaai. Dan kunnen we een werkgroep samenstellen, met onder anderen een bouwkundige, een jurist en, wie weet, een dierenwelzijn-expert. “Ik hoop op een goede opkomst. Dan zit mijn taak – het bij elkaar brengen van mensen – erop. Ik ben niet de dominee van de kinderboerderij. Hier is nog zoveel meer te doen.”

Bijeenkomst kinderboerderij op IJburg; donderdag 5 april, 20.00 uur in De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 8. Kun je niet, maar wil je wel bijdragen, mail dan de dominee: robvisser@kerkopijburg.nl