Nieuws

Stimuleringsfonds promotie IJburg

Ondernemers die zich geïnspireerd voelen door de ideeën uit het onlangs gepresenteerde Promotieplan IJburg kunnen concreet aan de slag. Het bestuur van stadsdeel Oost heeft vorige week samen met alle bij IJburg betrokken bouwende en beherende vastgoedpartijen een stimuleringsfonds opgericht om zulke initiatieven te financieren. Het fonds wordt gevuld met 90.000 euro. Het stadsdeel en woningcorporatie Ymere storten ieder 25.000 euro, de overige partijen vullen het bedrag verder aan.

“Het doel is om structureel klanten over de brug te krijgen,” zo vertelt Eric van Kaam, regiodirecteur van Ymere. “Het gaat om duurzame, blijvende initiatieven, waar IJburg een zo groot mogelijk publiek mee bereikt. De financiële steun uit het fonds is eenmalig, het moeten dan ook initiatieven zijn die zichzelf op den duur kunnen bedruipen.”
Aanvragen voor het fonds zullen worden beoordeeld door een toetsingscommissie, waarin het stadsdeel en Ymere zitting nemen, maar ook een vertegenwoordiger van de IJburgse ondernemers.

Als contactpersoon en coördinator van de initiatieven is marktmeester Stef Spigt aangewezen. Ondernemers die zich door het promotieplan willen laten inspireren of die eigen ideeën hebben om de IJburgse economie te versterken, kunnen met hem contact opnemen.
Van Kaam: “Ik verwacht dat er bij de IJburgse ondernemers veel potentie zit, dus dat de gelden goed worden besteed. Ook bewonersinitiatieven zijn overigens welkom.”
Stef Spigt is te bereiken via stef.spigt@marktmeester-ijburg.nl.

1 Reactie

Comments are closed.