Groen licht voor gracht Wim Noordhoekkade

De Gemeenteraad van Amsterdam is op 26 november jl. akkoord gegaan met de aanleg van een gracht langs de Wim Noordhoekkade op IJburg, zoals voorgesteld door het College van B&W. Ook voor de financiering van dit project gaf de Raad […]

Voortgang Wim Noordhoekkade

Op 23 mei 2013 deed toenmalig wethouder Ruimtelijke Ordening Van Poelgeest de toezegging om de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening schriftelijk te informeren over het uitstel van het uitgraven van de gracht aan de Wim Noordhoekkade. Daarbij zou hij aangeven wat de […]