Nieuws

Natuurboulevard, geregisseerd evenwicht tussen mens en natuur

Met de komst van steeds meer mensen, door IJburg maar ook door vlijtige woningbouw in Diemen en Muiden, neemt de recreatiedruk in dit gebied steeds meer toe. De provincie Noord-Holland probeert met de Natuurboulevard, ‘weg langs het IJmeer’, natuur en mens weer meer in evenwicht brengen.

Op 18 januari organiseerde Staatsbosbeheer, de uitvoerder van het project, op IJburg een inspraakavond voor belangstellenden in theater Vrijburcht. Want hoewel de plannen in grote lijnen al vaststaan, is er over details (zoals aanlegsteigers en een losloopgebied voor honden) nog steeds inspraak mogelijk.

De Natuurboulevard is een uitgestrekte strook natuur langs de zuidelijke oevers van het IJ, tussen Amsterdam en de Hollandse Brug bij Almere. Dit gebied, dat onder meer de Diemer Vijfhoek, Fort Diemerdam en de Baai van Ballast omvat, zal worden heringericht en geschikt gemaakt voor toenemende recreatie, maar zó dat de natuur er zo min mogelijk onder lijdt.

In de zaal een gemêleerd gezelschap: behalve natuurliefhebbers en vogelaars waren er ook hondenhaters en iemand die de belangen van watersporters behartigde. In de Baai van Ballast namelijk, een vogelrijk gebied, zal recreatievaart wellicht verboden worden.

Natuurliefhebbers verfoeien in diezelfde baar juist weer de jachthaven van Nuon. En ze zijn tegen verstoring van de bestaande flora en fauna in het gebied. Want bij de herinrichting van het landschap zal er bestaande natuur moeten wijken. Om de gewenste zichtlijnen vanaf het Fort Diemerdam te creëren – ‘echo’s’ van de vroegere schootslijnen – moeten diverse bomen worden gekapt. En in de Diemer Vijfhoek, om nog een voorbeeld te geven, overweegt de projectgroep om in het westelijke gedeelte een losloopplek voor honden te realiseren.

Vooral dit laatste zorgde voor oplopende emoties in de zaal. De Diemer Vijfhoek is een gebied waar mensen al meer dan twintig jaar komen voor hun rust. Ook vogelkenners komen er graag. Er bestaat vrees voor een toestroom van recreanten met honden. “Waarom hier, wat is de noodzaak?” klonk het. “Waar kan je dan nog heen voor stilte? Laat de natuur met rust!”

Dat de Natuurboulevard er komt, staat vast. Over de details wordt na deze avond nog eens goed nagedacht. En voor wie zich zorgen maakt: de stadsnomaden in de Baai van Ballast mogen blijven.

De Natuurboulevard wordt een recreatieve en ecologische verbinding tussen Amsterdam en de Hollandse Brug bij Almere. De werkzaamheden behelzen onder meer het aanleggen van een nieuw fietspad, aanlegplaatsen en strandjes. Het eerste deelproject, de aanleg van een fietspad tussen de Maxis en Muiden, is in het najaar van 2010 van start gegaan. Het fietspad zal in februari officieel worden opengesteld. De complete Natuurboulevard is naar verwachting in 2013 voltooid.