Advertorial

Nieuw bij ZGAO is Verpleeghuiszorg Thuis: ‘Op een veilige manier in je vertrouwde omgeving blijven wonen’

Er is een nieuwe dienst bij ZGAO: Verpleeghuiszorg Thuis. Het is verpleeghuiszorg in je eigen vertrouwde omgeving, door een klein team van professionals. Er is een nauwe samenwerking met de familie, welzijnsorganisaties in de buurt en de eigen huisarts. “Het team let met een scherpe blik op wat nodig is om iemand veilig en prettig thuis te laten wonen.”

Bij Verpleeghuiszorg Thuis worden verzorging en verpleging gecombineerd met huishouding en welzijn. Zo is er ruimte om aan de koffie de post door te nemen of samen naar de haringkar lopen. Zelfs de kunstenaars die in de verpleeghuizen over de vloer komen voor activiteiten, kunnen aan huis komen. Ook maaltijdvoorziening kan geregeld worden wanneer dat nodig is.

Saskia Zonneveld, Bianca van Geffen en Ineke Pet zijn de stuwende krachten achter Verpleeghuiszorg Thuis. Ze zijn enthousiast over de nieuwe dienst omdat het een aanvulling is op de diensten die ZGAO al biedt. Saskia: “In de fase dat oudere mensen meer ondersteuning nodig hebben, raken zij en hun mantelzorgers nogal eens overbelast. Het is een hele klus om verschillende vormen van hulp op elkaar af te stemmen. Het team van Verpleeghuiszorg Thuis neemt de coördinatie over en let met een scherpe blik op wat iemand nodig heeft.”
“Er ontstaat een intensieve samenwerking tussen het team, de cliënt, familie, vrienden en bekenden,” benadrukt Ineke. “Het team ondersteunt door zorg en welzijn te coördineren en zo blijft er voor de cliënt en zijn omgeving, meer tijd over voor de fijne en leuke dingen.”

Bianca is binnen het team de coördinator en weet als geen ander hoe belangrijk goede samenwerking is. “Ik kom zelf uit Amsteldorp. Toen ik hier voor mijn vader zorgde, had ik geen weet van de hulp die ik had kúnnen krijgen. Ik miste het contact met de zorgverleners, moest dingen teruglezen in het dossier. Terwijl ik gebaat was bij overleg en betrokkenheid.” Deze ervaring is nu een enorme motivatie: “Bij ons worden alle betrokkenen gehoord.”

“Verpleeghuiszorg Thuis is voor mensen die permanente zorg nodig hebben, bij wie de wijkdienst vaak al komt en ook andere zorgverleners betrokken zijn,” aldus Ineke: “De dienst voorziet in een behoefte, want de verpleeghuizen in Amsterdam hebben straks niet genoeg plek voor alle ouderen die intensieve aandacht nodig hebben. De wens is dan ook om tot het natuurlijke einde zorg aan huis te blijven bieden, zolang dat mogelijk is.”

In september gaat het team van start in Amsteldorp. Binnen afzienbare tijd komt de dienst beschikbaar voor bewoners in heel Oost. Bianca: “We kijken ernaar uit om de mensen in de wijk nog beter te leren kennen en te ondersteunen.”

Wil je meer weten over Verpleeghuiszorg Thuis? Neem gerust contact op met ZGAO via 020 462 33 00.

www.zgao.nl

Foto: Saskia Zonneveld, Bianca van Geffen en Ineke Pet zijn de stuwende krachten achter Verpleeghuiszorg Thuis. “Wij ondersteunen in de regie- en zorgfunctie. Voor de mantelzorger blijft er dan tijd over voor de fijne en leuke dingen.”

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO), deel 82