Advertorial

Kwaliteitsverpleegkundigen, een schakel tussen beleid en praktijk: ‘Het welzijn van de bewoners staat voorop’

In De Open Hof is de sfeer gemoedelijk, net als in de wijk Amsteldorp waar dit verpleeghuis staat. Nu de bewoners gevaccineerd zijn, kunnen ze weer samen met hun familie buiten zitten, op een van de bankjes voor de deur. Alle versoepelingen zijn stap voor stap op een veilige manier doorgevoerd, onder toeziend oog van de kwaliteitsverpleegkundigen. “Wij zijn de verbinder tussen beleid en kwaliteit, wij zijn de ogen en oren op de werkvloer.”

Maaike en Tanja zijn die kwaliteitsverpleegkundigen van ZGAO, en vandaag zijn ze aan het werk in De Open Hof. Hun belangrijke taak is het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen alle diensten die ZGAO biedt. “Wat is een kwaliteitsverpleegkundige? Die vraag krijgen we heel vaak. We zien er bijvoorbeeld op toe dat er hygiënisch gewerkt wordt in het Flevohuis, De Open Hof, de dagcentra en de Wijkdienst Thuiszorg. We worden ook gezien als vraagbaak van medewerkers en teamleiders.”

Bijvoorbeeld bij de stapsgewijs ingevoerde coronaversoepelingen. Het gaat erom: “Wat is het effect, en hoe kan het zo veilig mogelijk? Medewerkers vonden het na die zware tijd spannend en vragen ons dan of we mee willen kijken. Beleid wordt op papier bepaald. Maar het moet ook in de praktijk haalbaar zijn. Wij zijn ook verpleegkundigen, weten hoe het is om iemand te verzorgen.” Hun blik gaat even richting de bankjes. “Dat onze bewoners hier nu met hun familie buiten kunnen zitten, dat de activiteiten weer plaatsvinden en er weer muzikanten en kunstenaars over de vloer komen is gewoon fantastisch.”

Tegelijkertijd hebben de kwaliteitsverpleegkundigen ook een controlerende rol, worden ze soms gezien als politieagent. “We kijken niet naar wat fout gaat, maar wat er beter kan. Met name bij de interne controles, waar wordt gekeken of de kwaliteitsregels worden nageleefd. Dat is spannend voor de medewerkers. Maar we hebben elkaar nodig om het werk te kunnen doen. Ons gezamenlijke doel: goede en veilige zorg geven. Het welzijn van de cliënten staat voorop.”

Wat dat betreft is er veel veranderd. Vroeger was er minder maatwerk, was het grootschaliger. Nu is er meer kennis over dementie en verdiepen we ons in bewoners en hun specifieke wensen. Familie is ook meer betrokken. Is er een risico dat iemand struikelt, maar voelt diegene zich een stuk prettiger bij veel bewegingsvrijheid? Dan wordt die bewegingsvrijheid belangrijker gevonden dan het valrisico. We houden dit wel goed in de gaten en hebben nauw contact met familie.” 

De kwaliteitsverpleegkundigen waren ook betrokken bij het vaccineren. Samen met de artsen zorgden ze ervoor dat er geen vaccin, geen restje, werd weggegooid. Die samenwerking is in hun werk belangrijk. Maaike: “Ik heb veel plezier in mijn werk en ben enthousiast over wat we samen hebben bereikt.” Tanja: “ZGAO is een warme organisatie met korte lijnen. Je voelt je hier heel welkom, er is weinig verloop onder het personeel. En hoe meer vaste medewerkers, hoe beter de kwaliteit van de zorg is.”

Foto: Kwaliteitsverpleegkundigen Tanja en Maaike voor verpleeghuis De Open Hof in Amsteldorp. Ze hadden een belangrijke rol bij het vaccineren van de bewoners en zagen erop toe dat de versoepelingen veilig werden doorgevoerd. “Wij kijken naar wat er nog beter kan.”

www.zgao.nl

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO), deel 81