Nieuws

Meer steigers voor IJburg

Na een uitgebreide natuurtoets is vastgesteld dat de ecologische effecten binnen de perken blijven als er in de omringende wateren meer gevaren en gepeddeld gaat worden. Het bestemmingsplan voor IJburg is dan ook onlangs aangepast, en komt daarmee tegemoet aan de behoefte van bewoners om in de buurt van hun huis een steiger te bouwen. Er komt ruimte voor 170 extra ligplaatsen voor boten met een lengte tot zeven meter. Jetski’s en speedboten zijn uitgesloten.

Veel mensen die de afgelopen tien jaar naar IJburg verhuisden, deden dat onder meer omdat zij graag aan of dicht bij het water wilden wonen. In de loop der tijd zijn er al zo’n achthonderd ligplaatsen gerealiseerd – langs kades en bij huizen die aan het water grenzen, en in de jachthaven, waar de leden van Watersportvereniging IJburg zo’n honderd ligplaatsen hebben – maar op zeker moment was de grens bereikt. Terwijl de behoefte aan ligplaatsen voor boten juist toenam.

“IJburg ligt midden in het IJmeer, omringd door water dat belangrijk is als voedsel- en rustgebied voor watervogels. Dat betekent dat we eerst het effect op de natuurwaarden in dit gebied moesten onderzoeken,” vertelt John Roozendaal, beleidsadviseur Water bij het stadsdeel Oost. “Wat gebeurt er als meer botenbezitters met meer vaarbewegingen de druk op de natuur doen toenemen?” Het onderzoek wees uit dat het effect binnen de norm blijft, onder voorwaarde dat het om niet al te grote pleziervaartuigen zal gaan, en zeker geen jetski’s of speedboten.

Het bestemmingsplan kon dus worden aangepast. Vooralsnog komen er in de Zuidbuurt 72 plekken en bij Rieteiland Oost is ruimte voor 27 bootjes. Op Haveneiland Oost (Nico Jessekade) zijn vijf locaties aangewezen voor collectieve steigers. Deze zullen gezamenlijk worden bekostigd en beheerd door verenigingen van buurtbewoners. De steigers mogen pas worden gebouwd nadat alle benodigde vergunningen zijn verleend (door de gemeente, de waterbeheerder én de provincie), en nadat er een overeenkomst is gesloten met stadsdeel Oost, de eigenaar van de grond.

Bewoners die op andere plekken graag een steiger willen aanleggen, mogen daartoe een aanvraag indienen, die vervolgens wordt onderworpen aan een natuurtoets. Of er toestemming wordt verleend hangt onder meer samen met de ligging van de vaargeulen, de schommelingen in het waterpeil, en de kwaliteit van de betreffende waterkering.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden, neem contact op met beleidsadviseur Water van stadsdeel Oost John Roozendaal: 020 2534851.

Lees ook:
Steigers Nico Jessekade straks toegestaan (26-06-2013)
Ook steigers Jessekade moeten wachten op natuurtoets (02-02-2013)
Nautische behoeften? IJburgers moeten zich nog even inhouden (25-04-2012)
Dossiers ‘steigers’.