Meer steigers voor IJburg

Na een uitgebreide natuurtoets is vastgesteld dat de ecologische effecten binnen de perken blijven als er in de omringende wateren meer gevaren en gepeddeld gaat worden. Het bestemmingsplan voor IJburg is dan ook onlangs aangepast, en komt daarmee tegemoet aan […]

Informatieavond aanleg steigers

Stadsdeel Oost organiseert op 9 december een inloopavond voor bewoners van IJburg die een steiger willen aanleggen. Er is informatie over de mogelijkheden en procedures voor aanleg van steigers in en rond de wijk. Het programma bestaat uit twee delen. […]

Steigers Nico Jessekade straks toegestaan

De deelraad van stadsdeel Oost heeft dinsdag 25 juni vijf locaties aan de Nico Jessekade aangewezen, waar steigers straks zijn toegestaan. De D66-fractie diende hiertoe een voorstel in, dat door een meerderheid van de deelraad gesteund werd. De aangewezen locaties […]

Steigerwensen in de wachtkamer

De voortgang van de nautische ontwikkeling van IJburg gaat toch minder snel dan in het aprilnummer van deze krant werd voorspeld. Een aangepast bestemmingsplan zou komend najaar voor inspraak worden voorgelegd. Die termijn wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. De natuurtoets […]