Nieuws

Ook steigers Jessekade moeten wachten op natuurtoets

De bewoners van Blok 55a aan de Nico Jessekade op IJburg moeten met hun bootjes onverhoopt nog even in de wachtkamer. Hun Burgerinitiatief om langs de oever voor hun deur een zestiental ligplaatsen te creëren werd afgelopen week besproken in de Commissie Openbare Ruimte en Financiën. Daar is  besloten het onderwerp voorlopig niet voor een besluit naar de stadsdeelraad door te leiden.

Een aantal commissieleden was er – mèt de betreffende bewoners – van overtuigd dat het beoogde deel van de Nico Jessekade aantoonbaar geen onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, en dus niet hoefde te wachten op het door de Provincie Noord Holland vereiste onderzoek naar het effect van waterrecreatie op de IJburgse natuurwaarden. Portefeuillehouder Nevin Özütok gaf echter aan dat zij dit voorstel slechts wil behandelen in samenhang met andere nautische initiatieven op IJburg, die met evenveel ongeduld op de resultaten van nu nog lopende onderzoek aan het wachten zijn.

Verschuilt het stadsdeel zich niet een beetje achter al die onderzoeken? zo was een vraag uit de commissie. De portefeuillehouder gaf aan dat zij helaas geen mogelijkheid zag om de wensen van een “hogere overheidsinstantie als de Provincie ” te negeren.

Na de toezegging dat de boel niet onnodig zal worden getraineerd zodra de uitslag van het onderzoek bekend is, verwees de commissie het Burgerinitiatief tot nader order naar de ijskast. Een nieuwe teleurstelling voor de bewoners van de Jessekade, die op deze plaats eerder met toestemming van Rijkswaterstaat en Waternet enkele meerpalen hadden geplaatst. Nadat zij zich vorig jaar na een weinig succesvolle gerechtelijke procedure gedwongen zagen om de meerpalen te verwijderen, leek het indienen van een burgerinitiatief een beter perspectief te bieden. In besluitvormingsland blijkt de horizon echter wat verder weg te liggen dan door hen gedacht of gehoopt…

Lees ook:
Burgerinitiatief meerpalen Nico Jessekade (09-01-2013)
Zaak meerpalen Jessekade nu bij Raad van State (23-09-2012)
Steigerwensen in de wachtkamer (18-06-2012)